Asioi meillä

Sivun linkkipuu

Yrittäjyys mielessä

Tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista saat mm. Suomi.fi -verkkopalvelusta, Työmarkkinatorilta ja Yritys-Suomi -palvelusta.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston yrityspalvelut tavoitat numerosta 0295 042 001

Infotilaisuuksia ja valmennusta

TE-palvelut järjestää yhteistyössä seudullisten yrityspalvelutoimijoiden kanssa infotilaisuuksia, jossa yhden päivän tai iltapäivän aikana saat tietoa yrityksen perustamiseen liittyvistä käytännön toimista. TE-palvelut tarjoaa uravalmennuksena asiakkailleen yrittäjyyden kartoituspalvelua, jossa yrittäjäksi ryhtymistä harkitseva saa tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyden eri vaihtoehdoista sekä neuvontaa ja ohjausta yrittäjävalmiuksiin, yrittäjänä toimimisen edellytyksiin ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Seuraavat alueellamme järjestettävät infotilaisuudet ja uravalmennukset löydät tapahtumakalenteristamme. Jos olet kiinnostunut uravalmennuksesta, ole yhteydessä työnantaja- ja yrityspalveluihimme tai palvelustasi vastaavaan asiantuntijaan.

Työkokeilu

Jos olet TE-toimiston asiakas ja sinulle ei ole ammattia, olet vaihtamassa ammattia tai olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilla, työkokeilu voi olla yksi mahdollisuus yrittäjyyteen tutustumisessa. Työkokeilu ei ole työsuhde, vaan olet ohjatusti yrittäjän rinnalla tutustumassa yrittäjyyteen liittyviin työtehtäviin. Useimmiten työkokeilu kestää 1–2 kuukautta.

Jos olet kiinnostunut työkokeilusta, ole yhteydessä omaan asiantuntijaasi TE-palveluissa.

Yrityksen perustaminen

Kun yrittäjäksi ryhtyminen vaikuttaa todennäköiselle, voit jo ennen yritystoiminnan alkamista hakeutua yrittäjyyskoulutukseen vahvistamaan yritystoimintaan liittyvää osaamistasi. Seuraavat TE-palvelujen yrittäjyyskoulutukset löydät valtakunnalliselta Haussa olevat työvoimakoulutukset -sivulta. Myös eri oppilaitokset järjestävät yrittäjyyskoulutuksia.

Suomi.fi -palvelusta löytyvien työkalujen ja sisältöjen avulla voit mm. arvioida liikeideasi kannattavuutta ja laatia liiketoimintasuunnitelman. Palvelusta saat myös tärkeää tietoa toimialallasi vaadittavista luvista ja ilmoituksista sekä paikkakuntasi yrityspalveluista. Tutustu myös Suomi.fi -palvelun yrityksen perustamispolkuun, johon on koottu asioita, joita yritystoimintaa suunnittelevan tulee ottaa huomioon yritystä perustaessaan.

Lisäksi seudulliset yrityspalvelutoimijat tarjoavat sinulle henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksistä.

Tukea toimeentuloon alkuvaiheessa

Jos tarvitset tukea toimeentulosi turvaamiseksi yritystoiminnan alkuvaiheessa, voit hakea TE-toimistosta starttirahaa. Huomioithan, että hakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen suunnitellun yritystoiminnan käynnistymistä ja yritystoiminta ei saa alkaa ennen kuin starttirahan myöntämisestä on tehty päätös.

  • Starttirahahakemus tehdään verkossa Oma asiointi -palvelun kautta.
  • Olemme sinuun yhteydessä saatuamme starttirahahakemuksesi ja sovimme kanssasi hakemuksen käsittelyn etenemisestä, tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta sekä starttirahaan liittyvän Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi -palvelun kautta hankittavan asiantuntijalausunnon käytöstä.
  • TE-toimisto antaa päätöksen starttirahasta kahden viikon kuluessa siitä, kun kaikki päätöksen teossa tarvittavat asiakirjat (ml. asiantuntijalausunto) ovat saapuneet TE-toimistoon.

Yhteystiedot (starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut)

  • Imatran seutu: Amira Kouki 0295 042 210, Rauni Velling 0295 042 244
  • Kotkan ja Haminen seutu: Kirsi Ala-Outinen 0295 042 156, Niina Autio 0295 042 256
  • Kouvolan seutu: Ariful Islam 0295 042 069, Nina Alatalo 0295 042 078
  • Lappeenrannan seutu: Soile Koivistoinen 0295 042 164

Palveluesite

Sivu päivitetty 14.2.2024

Päivitetty: 14.02.2024