Työlupapalvelut

Työlupa-asiat käsitellään valtakunnallisesti, ilman alueellisia toimivaltarajoja.

Työmarkkinatorin Kansainvälisyys -osiossa on myös tietoa lupa-asioista sekä mm. opiskelusta maahanmuuttajana ja kotoutumispalveluista. Sivustolla on myös tietoa työnantajille.

Työntekijän oleskeluluvan hakeminen

Työntekijä hakee työntekijän oleskelulupaa sähköisellä hakemuksella Enter Finland -palvelussa tai paperihakemuksella, joka jätetään Suomen edustustoon tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Työnantaja täyttää hakemuksen liitteeksi TEM 0.54-liitelomakkeen. Työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittely viivästyy, jos liitelomakkeesta puuttuu tietoja. Lomakkeessa on lueteltu liitteet, joita oleskelulupahakemuksen käsittelyyn useimmiten tarvitaan. Kun työntekijä on jättänyt oleskelulupahakemuksen, siirtyy hakemus TE-toimiston käsiteltäväksi. Hakemukseen liitetyt asiakirjat ovat sähköisesti TE-toimiston käytettävissä eikä niitä tarvitse toimittaa enää erikseen.

Yhteystiedot

Sähköposti
Käytä Turvaviesti-palvelua luottamuksellisten ja henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja sisältävien sähköpostien ja asiakirjojen lähettämiseen. Kirjoita Turvaviesti-palvelussa vastaanottajaksi tyoluvat@te-toimisto.fi. Osoite kirjoitetaan vastaanottaja-valikon alapuolella olevaan tyhjään kenttään.

Neuvonta ja muut yhteydenotot
tyoluvat@te-toimisto.fi

Palvelunumero (ma-pe klo 9-11)
0295 040 019

Postiosoite
Kaakkois-Suomen TE-toimisto
PL 1010
​​​​​​​54101 Kouvola

Sivu päivitetty 15.11.2022

Päivitetty: 02.01.2023