Työlupapalvelut

Työlupa-asiat käsitellään valtakunnallisesti, ilman alueellisia toimivaltarajoja.

Työmarkkinatorin Kansainvälisyys -osiossa on myös tietoa lupa-asioista sekä mm. opiskelusta maahanmuuttajana ja kotoutumispalveluista.

Työntekijän oleskeluluvan hakeminen

Työntekijä hakee työntekijän oleskelulupaa sähköisellä hakemuksella Enter Finland -palvelussa tai paperihakemuksella, joka jätetään Suomen edustustoon tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Työnantaja täyttää hakemuksen liitteeksi TEM 0.54-liitelomakkeen. Työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittely viivästyy, jos liitelomakkeesta puuttuu tietoja. Lomakkeessa on lueteltu liitteet, joita oleskelulupahakemuksen käsittelyyn useimmiten tarvitaan.

Kun työntekijä on jättänyt oleskelulupahakemuksen, siirtyy hakemus TE-toimiston käsiteltäväksi. Hakemukseen liitetyt asiakirjat ovat sähköisesti TE-toimiston käytettävissä eikä niitä tarvitse toimittaa enää erikseen.

Työlupapalvelun yhteystiedot
Sähköpostiosoite: tyoluvat@te-toimisto.fi
Puhelinnumero: 0295 040 019

Kansainvälisen työnvälityksen palvelut työnantajille

Sivu päivitetty 15.9.2022