null Kaakkois-Suomen toukokuun 2024 työllisyyskatsaus

Trendit:  

  •     Työttömiä työnhakijoita 9 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  •     Nuorten työttömien määrä nousi 25 % edellisvuoteen verrattuna
  •     Pitkäaikaistyöttömiä 4 % enemmän kuin viime vuonna
  •     Uusia avoimia työpaikkoja 44 % vähemmän kuin vuosi sitten
  •     Palveluissa osallistujia 3 % vähemmän kuin edellisvuonna
  •     Kaikkien työnhakijoiden määrä nousi 3 % vuodentakaisesta

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli toukokuun 2024 lopussa 14 156 työtöntä työnhakijaa.  

Kaakkois­-Suomessa oli toukokuun lopussa 14 156 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1181 henkilöä (+9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 7908, mikä on 480 henkilöä (+6 %) enemmän kuin vuosi sitten. Etelä-­Karjalassa työttömien määrä oli 6248, mikä on 701 henkilöä (+13 %) enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Koko maassa työttömänä oli 266 367 henkilöä, mikä on 12 % enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 1152 eli 8 % kaikista työttömistä. Lomautettujen määrässä on nousua 24 % (+221) edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna. Toukokuun lopussa Kaakkois­Suomen työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1874 henkilöä. Kymenlaaksossa ulkomaalaisia työttömiä oli 980 ja Etelä­Karjalassa 894.  

Ukrainalaisten työttömyys on noussut vuodentakaisesta 70 %. Toukokuussa heitä oli työttömänä kaakossa 363 henkilöä. Huhtikuuhun verrattuna työttömien ukrainalaisten määrä on noussut (+34 %). Moni ukrainalainen työnhakija on koulutuksessa, toukokuussa heitä oli 305 henkilöä. 

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli toukokuun lopussa Kaakkois-Suomessa 1525 henkilöä, mikä on 25 % enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Koko maassa nuorten työttömien määrä nousi 20 %. Kaakkois-Suomessa yli 50-vuotiaiden työttömyys kasvoi 1 % vuodentakaiseen verrattuna ja yhteensä heitä oli toukokuussa 5715 henkilöä.

Toukokuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 4347, mikä on 4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 31 %. Koko Suomessa osuus on 35 %. Kaakon pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 60 %. Pitkäaikaistyöttömyys nousi edellisvuodesta miehillä 2 % ja naisilla 8 %.

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli toukokuun aikana avoinna 1346 uutta työpaikkaa

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli toukokuun aikana avoinna 1346 uutta työpaikkaa, mikä on 44 % (-1063 kpl) vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Määrä laski viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikissa Kaakon seutukunnissa. Koko maassa uusien avointen työpaikkojen määrä oli viime vuoden toukokuuhun verrattuna 39 % pienempi.

Määrällisesti eniten laskua oli palvelu­ ja myyntityöntekijöille (­340 kpl, ­43 %) ja muille työntekijöille (­250 kpl, ­66 %) ilmoitetuissa paikoissa. Suhteellisesti eniten laskivat johtajien (­35 kpl, ­67 %) uudet avoimet työpaikat. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin seuraavissa ammateissa: lähihoitajat, myyjät, koulunkäyntiavustajat, sairaanhoitajat ja ravintola­ ja suurtaloustyöntekijät.

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli toukokuun lopussa 5908 henkilöä, ja aktivointiaste oli Kaakkois-Suomessa 29,7 % (koko maa 30,3 %). Laajan työttömyyden, eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli toukokuussa noin 20 000. Määrä on vajaat tuhat henkilöä suurempi kuin vuosi sitten.  

Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Palvelujohtaja Tiia Piikki
puhelin: 0295 042 172
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Ladattava julkaisu:  

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä ja työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Päivitetty: 26.06.2024