Hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut on mukana erilaisissa hankkeissa ja piloteissa Keski-Suomen alueella.

 

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen, mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttamisen kehittämiseen.

Keski-Suomen TE-toimisto avaa työllisyyspoliittisten avustusten haun vuodelle 2022 maanantaina 18.10.2021. Avustukset kohdennetaan jatkohakemusten lisäksi uusiin hankkeisiin.

Uusien hankkeiden hakukriteerit

Kohderyhmä: Kaikki työttömät työnhakijat

Painotukset:

 • Yksilöllisten työllistymispolkujen löytäminen huomioiden asiakkaiden palvelutarpeet (esim. digitaidot, työkykyasiat) ja työllistymisen keinot (esim. palkkatuki, yrittäjyys, oppisopimus).
 • Hankearvioinnissa painotetaan hankkeiden kokeilukulttuurista ajattelutapaa ja innovatiivisuutta: mitä uusi tapoja, keinoja ja palveluita aiotaan luoda ja viedä käytäntöön.
 • Hankehakemuksissa toivomme huomioitavan vahvaa yritysyhteistyötä.
 • Hanketoimijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomioita hankehakemuksissaan ja -suunnitelmissaan hankkeiden keskinäiseen verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja mahdollisten yhteishankkeiden luomiseen.

Hae avustusta verkossa 18.10.-12.11.2021 klo 16:15 mennessä

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakemus täytetään ja lähetetään TE-toimistolle liitteineen aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jonne kirjaudutaan Suomi.fi-valtuuksia hyödyntäen. Kaikki hakemukset tulee jättää tätä kautta. Avustushakemusten jättäminen asiointipalvelussa korvaa tulostettavat ja tallennettavat hakulomakkeet.

Hakemukseen tulee liittää:

 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi (ei koske kuntaa ja kuntayhtymää).
 • Yrityksen kaksi viimeisintä tasetta ja tuloslaskelmaa sekä yhtiöjärjestys.
 • Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot sekä yhdistyksen säännöt.
 • Säätiön viimeisimmät tilinpäätöstiedot.
 • Osuuskunnan perustamiskirja.
 • Erillinen selvitys, joka sisältää kustannuserittelyn ja kustannusten laskentaperusteet.
 • Erillinen selvitys, jossa on henkilöittäin eriteltynä palkkauskustannukset.
 • Tarkka selvitys käyttöperusteineen muista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Huom. Tulee listata kaikki muut kustannukset, myös ne mitä sähköinen järjestelmä ei kysy. Esim. markkinointikustannukset, kun hanke tiedottaa kehittämistuloksista ja uusista toimintamalleista (ei yleinen tiedottaminen hankkeen toiminnasta).

TYPO-hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut rahoittaa vuonna 2021 yhteensä 10 työvoimapoliittista hanketta eli TYPO-hanketta. Kaikki vuonna 2021 rahoitettavat hankkeet ovat edellisvuodelta jatkavia.

Rahoitettavat hankkeet Keski-Suomessa 2021

 • Sotainvalidien Avustajatoiminta, ammatillisen koulutuksen kautta mahdollisuus työelämään -hanke, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö (Jyväskylä, Muurame, Keuruu, Äänekoski, Joutsa, Uurainen ja Jämsä)
 • Koutsaamo 2 -hanke, KYT ry
 • Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa -hanke, Suomen Nuorisoseurat ry
 • Luotsaamo -hanke, Jyvässeudun 4H- yhdistys
 • Kierrätys työllistää -hanke, Äänekosken Katulähetys ry
 • Vahvistu osaamalla -hanke, SPR Länsi-Suomen piiri (Jyväskylä ja Keuruu)
 • OTE 2 -hanke, Kehräkumppanit ry (Saarijärvi, Karstula, Kivijärvi, Kannonkoski, Kyyjärvi)
 • Töitä työttömille -hanke, Suolahden Työttömät ry (Suolahti ja Äänekoski)
 • Luotsi -projekti, Väentupa ry
 • Avara muutos 2019, Jyvässeudun Uusiotuote ry

Keski-Suomen kartan molemmin puolin nimettynä vuoden 2021 TYPO-hankkeet.

Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä.

 

Pilotit

Töihin rakennuksille - rakennusalan työvälityspilotti (päättynyt 2017)

Valtakunnallisiin työnvälityksen kärkihankkeisiin liittyvässä ostopalvelupilotissa TE-palvelut ja kolme yksityistä palveluntuottajaa tarjosivat rakennusalan työnhakijoille mahdollisuuden saada hyvin yksilöityä työnvälityspalvelua. Palvelua tuottivat Spring House Oy, Nordic Henkilöstöpalvelut Oy ja Anakom Oy.

Vastavalmistuneille ja yli 50-vuotiaille rakennusalan työnhakijoille suunnatussa palvelupilotissa palveluntuottajille maksettiin peruspalkkio asiakkaan kartoittamisesta ja tulospalkkio työllistämisestä. Työllistymiseen liittyvä tulospalkkio oli sitä suurempi, mitä pidempikestoisesta työllistymisestä oli kysymys. Pilotti pääsi tuloksellisuudessa kärkijoukkoon valtakunnallisessa selvityksessä.