Usein kysyttyjä kysymyksiä

Töihin tai opiskelemaan ulkomaille

 • EU- ja ETA-maiden avoimet työpaikat löydät Eurooppalaisesta ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaalista. Työpaikkailmoitukset tulevat EURESin jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta, erityisesti Euroopan julkisilta työnvälitystoimistoilta. Tunnistat ne lyhenteestä EPES.

  Portaalissa työnantajat ilmoittavat työpaikoista, joihin he ovat erityisen kiinnostuneita palkkaamaan työntekijöitä muista Euroopan maista. Nämä EURES-työpaikat tunnistat sinisestä lipusta.

  EURES-portaalista saat apua myös CV:n laadintaan. Portaalin lisäksi löydät vinkkejä ja linkkejä työnhakuun TE-palveluiden sivuilta. Käytä Avoimet paikat -haussa Ulkomaat-hakuvalikkoa.

 • Kysy ensin työnantajaltasi, voiko hän auttaa sinua löytämään asunnon. EURES-työpaikkatiedoissa voi olla maininta siitä, onko työnantajalla tarjota asuntoa.

  Usein asunto täytyy kuitenkin etsiä itse yksityisiltä markkinoilta samaan tapaan kuin Suomessa.

 • Työnantajasi ratkaisee, mitä kielitaitoa tehtävä edellyttää. Työnhaussa tarvitset pääsääntöisesti vähintään hyvää kohdemaan kielitaitoa. Kansainvälisissä yrityksissä työskentelykieli voi olla esimerkiksi englanti maasta riippumatta. Arkielämässä tarvitset kuitenkin usein paikallista kieltä.

 • Työpaikkailmoituksesta useimmiten selviää, millaista hakemusta työnantaja toivoo. Hakukirjeen ja CV:n sisällöt ovat samantyyppiset kuin suomalaisessa hakumenettelyssä.

  Ota kuitenkin huomioon, että eri maiden käytännöissä on eroja. Esimerkiksi Britanniassa hakemukseen liitetään suosittelijoiden yhteystiedot ja Saksassa myös todistusjäljennöksiä.

  EU:ssa on hyväksytty ansioluettelon yhtenäinen eurooppalainen malli. Se sopii sekä ammatillisen että akateemisen tutkinnon suorittaneille. Tämä Europass-ansioluettelo antaa selkeän kuvan pätevyydestäsi ja ammattitaidostasi.

  Merkitse Europass-ansioluetteloosi

  • henkilötiedot
  • koulutus
  • aikaisempi työkokemus
  • urasi ja elämäsi aikana karttuneet tiedot ja taidot, joista et välttämättä ole saanut todistusta.

  Voit ladata ansioluettelomallin EURES-portaalista kohdasta CV online tai Europassin verkkosivuilta. Se on saatavana usealla eri kielellä.

 • Todistusjäljennöksiä ei kannata lähettää, ellei niitä työpaikkailmoituksessa erikseen pyydetä. Ota kuitenkin huomioon, että eri maissa on eri käytäntöjä – esimerkiksi Saksassa niitä voidaan pyytää. Useimmiten aluksi riittää, että lähetät hakukirjeen ja ansioluettelosi eli CV:n.

  Jos sinulla ei ole todistuksia valmiiksi kohdemaan kielellä, harkitse niiden kääntämistä. Itse käännetyistä todistuksista on hyötyä työnhaussa.

  Viralliset käännökset maksavat ja saatat tarvita niitä lähinnä silloin, jos haet säänneltyyn ammattiin. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkärin ja sairaanhoitajan ammatit, joihin maan laki tai muu säädös asettaa tietyt pätevyysvaatimukset.

 • Et voi tietää tarkkaan, kuinka kauan työnhakuun kuluu aikaa, kun haet työtä Suomesta tai ulkomailta. Jos alalla on työvoimapulaa, voit löytää paikan nopeasti. Työnantajasi saattaa toivoa, että aloitat työn hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

  Kun haet työtä ulkomailta, varaa hakuprosessiin enemmän aikaa, esimerkiksi 3–4 kuukautta. Ulkomaille muuttoon liittyy monia käytännön järjestelyjä, jotka vievät aikaa.

 • Ulkomailla tekemäsi työn verotukseen vaikuttaa, maksaako palkkasi ulkomainen vai suomalainen työnantaja.

  Jos palkkasi maksaa ulkomainen työnantaja

  • maksat verot siihen maahan, jossa työskentelet
  • et tarvitse suomalaista verokorttia ulkomailla
  • veroprosenttisi määräytyy työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan.

  Palkka on veronalaista tuloa myös Suomessa, mutta käytännössä verosopimukset ehkäisevät kaksinkertaisen verotuksen. Käy heti ensimmäisinä työpäivinä ulkomailla paikallisessa verotoimistossa.

  Selvitä kohdemaan verotuksen perusasioita työnantajasi kanssa jo ennen kuin otat työn vastaan. On myös hyvä, että ennen lähtöäsi otat yhteyttä omaan verotoimistoosi Suomessa.

 • TE-toimisto voi myöntää korvausta toiseen EU- tai ETA-maahan tehtyjen edestakaisten työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannuksista, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.  

  Työttömänä työnhakijana voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää samalla oikeutesi Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan.

  Voit saada liikkuvuusavustusta kustannuksista, jotka aiheutuvat työn vastaanottamisesta. Korvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kela.

  Voit hakea tukea TMS-hankkeesta ulkomaille työhaastatteluun tai töihin lähdettäessä

  Lisätietoa TMS-hankkeista

  Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä omaan kotikuntaasi työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannusten korvauksiin liittyvissä asioissa.

  Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana (tyomarkkinatori.fi)

 • Olemme koonneet sinulle maastamuuttajan muistilistan, josta saat vinkkejä.

  Maastamuuttajan muistilista (tyomarkkinatori.fi)

 • Lomakkeiden tietojen avulla määritellään sosiaalietuutesi, kun siirryt maasta toiseen.

  Lomakkeella U2 saat siirrettyä työttömyysturvasi toiseen maahan enintään kolmeksi kuukaudeksi, jolloin haet työtä ulkomailta. Katso tarkemmin sivulta Työnhakumatka EU- ja ETA-alueelle ja Sveitsiin työttömyyspäivärahalla.

  Lomakkeella U1 todistat vakuutus- ja työskentelykautesi. Jos olet työskennellyt EU-maassa ja jäät työttömäksi ennen kuin työttömyysetuuksiin tarvittava työssäoloaika on tullut täyteen, voit hyödyntää vakuutus- ja työskentelykautesi toisista EU-maista.

  Kun liikut EU-kansalaisena jäsenvaltiosta toiseen, sosiaaliturvasi määrittelee EU:n asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta eli niin sanottu perusasetus. Sitä sovelletaan EU- ja ETA-jäsenmaissa.

  Sosiaaliturva-asetusta sovelletaan edelleen niin sanottuihin kolmansien maiden – eli muiden kuin EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin – kansalaisiin, jos lähtö- tai työnhakumaana on Yhdistynyt kuningaskunta tai Tanska. Tähän asetukseen kuuluvat lomakkeet E303 ja E301, ja ne vastaavat EU-maissa käytettäviä U-lomakkeita.

  Lisätietoja ja lomakkeita saat Kelasta sekä työttömyyskassoista.

 • Ennen kuin palaat ulkomaantyöstäsi takaisin Suomeen, pyydä tietyt todistukset työttömyysturvaa ja -vakuutusta varten jo paikan päällä. Voi olla työlästä hankkia ne jälkikäteen.

  • Työtodistukseen on hyvä pyytää työsi alkamis- ja päättymispäivä sekä päättymisen syy mahdollista työttömyysturvahakemusta varten.
  • U1-todistuksen – tai E301-todistuksen – työskentely- ja vakuutusjaksoista voit pyytää viranomaiselta, joka hoitaa maassa työttömyysvakuutusta.
  • Pyydä todistukset myös muusta kuin palkkatyöstä, jos olet esimerkiksi opiskellut tai ollut työnhakijana.
  • Palkkatodistuksetkin voivat joskus olla tarpeellisia työttömyysvakuutusasioissa.
 • Työ- ja elinkeinotoimistossa ei ole listoja ulkomailla toimivista suomalaisyrityksistä. TE-toimistosta löydät vain työpaikat, jotka työnantajat ovat ilmoittaneet sillä hetkellä avoimiksi.

  Jos suomalainen yritys ilmoittaa avoimeksi tehtävän, joka sijaitsee ulkomailla, löydät sen Avoimet työpaikat -sivulta. Valitse hakutekijäksi "ulkomaat".

 • Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka työnantaja on lähettänyt työhön toiseen valtioon.

   Suomesta ulkomaille lähetetyn työntekijän osalta

  • Suomen lait ja työehtosopimukset pätevät työsuhteessa, mutta huomioon otetaan myös työntekomaan määräykset
  • työnantaja maksaa lähetetyn työntekijän matkat ja asunnon.

  Hakeutuva työntekijä tarkoittaa, että työntekijä matkustaa oma-aloitteisesti ulkomaille ja hankkii sieltä työpaikan.

  Tällaisessa tapauksessa

  • työsuhteessa pätevät työntekomaan työlait, sosiaaliturva ja työehtosopimukset
  • hakeutuja joutuu yleensä kustantamaan itse matkat ja asunnon, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu.

  Verotuksen, vakuutusten ja sosiaaliturvan kannalta lähetetyn ja hakeutuvan työntekijän tilanteessa on merkittävä ero.Lue lisää Kelan sivuilta

  Lähetetyt työntekijät (kela.fi)

Päivitetty: 18.08.2023