Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Ohjeet

Hankkeiden väli- ja loppuraportit

Ohje vuodelle 2023

Hanke toimittaa väliraportin toiminnastaan Uudenmaan TE-toimistoon eija.lappalainen@te-toimisto.fi ja maksatukseen maksatushakemuksen mukana tammikuu-kesäkuu väliseltä ajalta sekä koko kalenterivuodelta vuoden viimeisen maksatushakemuksen liitteenä.

Jos koko hankkeen toiminta päättyy vuoden vaihteessa, ei erillistä koko kalenterivuoden väliraporttia tehdä. Koko kulunut viimeinen vuosi käsitellään tässä tapauksessa loppuraportissa. Tässäkin tapauksessa tulee kuitenkin tehdä väliraportti alkuvuodesta eli ajanjaksosta tammi-kesäkuu.

Hankkeen loppuraportti laaditaan, kun hanke lopettaa toimintansa. Siinä kuvataan koko hankkeen toiminta-aika (esim. 3 vuotta) tavoitteiden, tekemisen, asiakasmäärien ja tulosten valossa eritellen vuodet toisistaan ja tehden vielä yhteenvedon koko toiminta-ajasta. 

Loppuraportin voi tehdä joko Word tai PowerPoint- muotoon. Raportin tulisi sisältää seuraavia asioita:

Hankkeen tavoitteet

 • Hankehakemukseen kirjatut asiakkaiden vastaanottomäärät eri vuosille
 • Hankkeen tavoitteet eri vuosina (esim. moniko asiakas työllistyy hankkeen aikana)   
 1. Mittarit – kuvaa mittarit tavoitteille
 • Asiakkaiden sijoittumiset hanketyön aikana, esim. kuinka monta henkilöä työllistettiin, kuinka moni aloitti koulutuksen työsuhteeseen jne.
 • Mitä laadullista arviointia tai itsearviointia tehtiin toimintamallin prosesseista (esim. kyselyt)?
 1. Avaintulokset ja keinot tulosten saavuttamiseksi
 • Mitä tuloksia saavutettiin? Peilaten tavoitteisiin
 • Uudet työtavat, kehitettiinkö niitä?
 • Toiminnan tunnistetut esteet, oliko niitä?
 • Yhteistyökumppanit, miten heitä hyödynnettiin?
 • Viestintä, millaista viestintää hanke teki asiakasohjauksen tueksi ja hankkeen tunnettuuden lisäämiseksi?
 1. Johtopäätökset, hyödynnettävyys tulevaisuudessa
 • Mitä hankkeessa tapahtui – keskeisimmät johtopäätökset ja suositukset
 • Toimintamallin juurruttaminen
 • Määrärahan arviointi, resurssit


Muita ohjeita

Päivitetty: 16.05.2023