Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Ohjeet

Hankkeiden väli- ja loppuraporttien ohjeistus

Hankkeet voivat toimia samalla toimintamallilla enintään kolme vuotta. Tänä aikana hanke tekee kaksi kirjallista raporttia eli väliraporttia toiminnastaan vuoden aikana. Väliraportit toimitetaan tammi-kesäkuu väliseltä ajalta ja koko toimintavuoden ajalta TE-toimistoon ja maksatukseen. Kun hanke päättyy kokonaan eli toimittuaan enimmäisajan kolme vuotta, tehdään viimeisenä vuonna tästä koko kolmen vuoden hankeajasta loppuraportti.

Ohje vuodelle 2021

Hanke laatii väliraportin toiminnastaan ajalta tammikuuu-kesäkuu ja loppuraportin, jossa selvitetään hankkeen toimintaa koko kalenterivuoden ajalta. Hanke laatii loppuraportin myös silloin, kun hanketoiminta päättyy kokonaan. Tällöin arvioidaan koko hankeaikaa eli kolmea vuotta tavoitteiden ja tulosten näkökulmasta. Raportit toimitetaan maksatukseen maksatuksen aikataulujen mukaan ja Uudenmaan TE-toimistoon osoitteella: eija.lappalainen@te-toimisto.fi.

Alla oleva ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen

Hankkeen väliraportti toimitetaan kaksi kertaa vuodessa, tammi-kesäkuun sekä tammi-joulukuun väliseltä ajalta. Väliraporttien lisäksi toimitetaan loppuraportti. Väliraportin pituuden tulee olla maksimissaan yhden A4-sivun mittainen ja loppuraportin sisältö maksimissaan kahden A4-sivun mittainen.

Tammi-kesäkuun väliraportin tulee sisältää

 • Arvion siitä, miten hanke on päässyt vauhtiin
 • Onko aiottu toimintasuunnitelma hyvä tavoitteiden näkökulmasta ja pitääkö korjausliikkeitä tehdä
 • Mikä hankkeessa toimii, mikä on ollut hyvää ja tuloksekasta toimintaa asiakkaiden näkökulmasta
 • Asiakasmäärän

Tammi-joulukuun väliraportin tulee sisältää

 • Kuvaus hankkeen toiminnasta hankehakemuksessa asettamien tavoitteiden valossa
 • Asiakasmäärän toimintakauden aikana

Väliraportit toimitetaan Eija Lappalaiselle, eija.lappalainen@te-toimisto.fi sekä maksatukseen maksatushakemuksen liitteenä.

Hankkeen loppuraportin tulee sisältää

 • Arvion koko hankkeen toiminnasta alusta alkaen, jos hanke on toiminut kolme vuotta, arvioidaan kolmen vuoden ajalta toimintaa
 • Tavoitteisiin pääsy
 • Kehittämiskohteet
 • Asiakashyödyt
 • Asiakasmäärän

Loppuraportti liitetään hankkeen viimeiseen maksatushakemukseen ja toimitetaan Eija Lappalaiselle, eija.lappalainen@te-toimisto.fi.


Muita ohjeita