Työlupa-asiat

Kaakkois-Suomen TE-toimisto käsittelee keskitetysti Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat.Työlupa-asiat (Kaakkois-Suomen TE-toimisto)Työlupa-alueet (te-palvelut)
Oleskelulupia Suomessa työskentelyyn ja yrittämiseen tarvitsevat sekä työntekijät että elinkeinonharjoittajat.

Ulkomaalaisen työntekijän oleskeluluvat

Jos olet EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, et tarvitse työntekijän oleskelulupaa Suomeen. EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa edellyttää pääsääntöisesti työntekijän oleskelulupaa.

Työnantajan selvitys työ- ja elinkeinotoimistolle työnteon keskeisistä ehdoista

Työnantajan on varmistauduttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa.

Työnantaja, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen, tulee viivytyksettä toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle selvitys sekä ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.

Työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Työnantajan on säilytettävä tiedot ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä neljä vuotta.

Ulkomaalaisen yrittäjän luvat ja ilmoitukset

Ulkomaalaisen yrittäjän tarvitsemia lupia ja ilmoituksia Suomessa toimimiseen voivat olla esimerkiksi

  • oleskeluoikeuden rekisteröinti
  • työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa
  • ilmoittautuminen väestörekisterijärjestelmään