Ajankohtaiset

<< Takaisin

Uutisia

null Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 15.12.2020.

Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Kokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Kainuun työllisyyden kuntakokeilu

Kainuun työllisyyden kuntakokeiluissa ovat mukana Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo ja Ristijärvi.

Kainuussa työllisyydenhoidon kuntakokeilun tarkoituksena on tarjota nopeaa, henkilökohtaista ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua kunnissa jokaiselle kuntakokeilun kohderyhmän asiakkaalle hänen palvelutarpeidensa mukaisesti. Kuntakokeilun ajaksi kuntiin siirtyy työskentelemään Kainuun TE-toimiston asiantuntijoita. Kuntakokeiluun siirtyvät TE-toimiston asiantuntijat työskentelevät yhdessä kuntien virkasuhteisten työllisyysohjaajien kanssa.

Kokeiluun siirtyvät asiakkaat

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa.

Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle.

Työnantaja-asiakkaiden osalta lainsäädäntö ei muutu. TE-toimistot tarjoavat työnantaja- ja yrityspalveluita edelleen myös kokeilukunnissa.

Työllisyyden kuntakokeiluissa noin 230 000 asiakasta siirtyy kuntien vastuulle, mikä on noin 36 prosenttia kaikista TE-toimistojen asiakkaista. Kaikista työttömistä työnhakijoista 50 prosenttia siirtyy TE-palveluista kokeiluihin.

Kokeilujen tavoitteet

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Valtiolla ja kunnilla on vahva yhteinen intressi työllisyyden edistämiseen ja tarkoituksena on sovittaa näiden kahden toimijan voimavaroja yhteen. Kokeiluilla tavoitellaan tietoa valtion ja kuntien rahoituksen, osaamisen ja asiakaspalvelun yhdistämisen vaikuttavuudesta. Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja vaikuttavuusarvioinnin avulla.

Lue lisää