Aloittavan yrittäjän palvelut

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä tai suunnitteletko yritystoiminnan aloittamista?

Ota mahdollisimman aikaisin yhteyttä alueesi työ- ja elinkeinotoimistoon. Aloittavana yrittäjänä voit saada starttirahaa tai työttömyysturvaa, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Tutustu Suomi.fi -osioon Yrityksen perustaminen. Sieltä löydät runsaasti tietoa ja neuvoja, jotka auttavat, kun pohdit yrittäjyyttä.

Voit myös käynnistää yritystoiminnan joustavasti yrittäjäkoulutuksen lomassa. TE-toimistot tarjoavat koulutusta niille, jotka aikovat yrittäjäksi tai jo toimivat yrittäjänä. Kysy lisää TE-toimistosta ja katso haussa olevat yrittäjäkoulutukset.

TE-toimisto on hankkinut ostopalveluna Valmennusmajakka Oy:ltä kainuulaisille yrittäjyyttä harkitseville tai jo yrityksen perustaneille henkilöille neuvontapalvelua liikeidean kirkastamiseen tai yrityksen toiminnan kehittämiseen.


Palveluun ohjaus:

Maija Granqvist
0295 039 033
maija.granqvist@te-toimisto.fi

Nina Vikkula
0295 045 218
nina.vikkula@te-toimisto.fi

Starttiraha –aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Lue lisää:

Koulutusta yrittäjyyden alkuun

Voit esimerkiksi aloittaa koulutuksen samaan aikaan, jolloin saat starttirahaa. TE-toimisto järjestää työvoimakoulutuksena alkaville yrittäjille maksuttomia kursseja. Sopivaa koulutusta järjestävät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä monet oppilaitokset.

Starttirahaa koskevat säännökset ovat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja valtioneuvoston asetuksessa.

Oma Yritys-Suomi –palvelu verkossa

Oma Yritys-Suomi -palvelu sisältää tietoa ja työkaluja sekä aloittavien että jo toimivien yritysten tarpeisiin. Voit esimerkiksi tehdä liiketoimintasuunnitelmasi Oma Yritys-Suomi -palvelun työkaluilla ja hyödyntää näitä tietoja starttirahan hakemisessa.

Kainuun TE-toimiston yritys- ja työnvälityspalvelun asiantuntijat tavoitat puhelimella numerosta 02950 39001 klo 9 - 16.15.

Päivitetty: 11.10.2023