Aloittavan yrittäjän palvelut

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä tai suunnitteletko yritystoiminnan aloittamista?

Ota mahdollisimman aikaisin yhteyttä alueesi työ- ja elinkeinotoimistoon. Aloittavana yrittäjänä voit saada starttirahaa tai työttömyysturvaa, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Tutustu Suomi.fi osioon Yrityksen perustaminen. Sieltä löydät runsaasti tietoa ja neuvoja, jotka auttavat, kun pohdit yrittäjyyttä.

Voit myös käynnistää yritystoiminnan joustavasti yrittäjäkoulutuksen lomassa. TE-toimistot tarjoavat koulutusta niille, jotka aikovat yrittäjäksi tai jo toimivat yrittäjänä. Kysy lisää TE-toimistosta ja katso haussa olevat yrittäjäkoulutukset.

TE-toimisto on hankkinut ostopalveluna Valmennusmajakka Oy:ltä kainuulaisille yrittäjyyttä harkitseville tai jo yrityksen perustaneille henkilöille neuvontapalvelua liikeidean kirkastamiseen tai yrityksen toiminnan kehittämiseen.


Palveluun ohjaus: Maija Granqvist
0295 039 033
maija.granqvist[at]te-toimisto.fi

Starttiraha –aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Lue lisää täältä

Koulutusta yrittäjyyden alkuun

Voit esimerkiksi aloittaa koulutuksen samaan aikaan, jolloin saat starttirahaa. TE-toimisto järjestää työvoimakoulutuksena alkaville yrittäjille maksuttomia kursseja. Sopivaa koulutusta järjestävät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä monet oppilaitokset.

Starttirahaa koskevat säännökset ovat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja valtioneuvoston asetuksessa.

Oma Yritys-Suomi –palvelu verkossa

Oma Yritys-Suomi -palvelu sisältää tietoa ja työkaluja sekä aloittavien että jo toimivien yritysten tarpeisiin. Voit esimerkiksi tehdä liiketoimintasuunnitelmasi Oma Yritys-Suomi -palvelun työkaluilla ja hyödyntää näitä tietoja starttirahan hakemisessa.

Kainuun TE-toimiston yritys- ja työnvälityspalvelun asiantuntijat tavoitat puhelimella numerosta 02950 39001 klo 9 - 16.15.

Oma
asiointi