Koulutuksessa opiskelevalle

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on aina työllistyminen. Koulutuksen aikana yhdyshenkilö hoitaa pääsääntöisesti kaikki TE-toimiston palvelut.

Työttömyysetuuden hakeminen

Ansiosidonnainen työttömyysturva haetaan työttömyyskassalta ja peruspäiväraha sekä työmarkkinatuki Kelalta. Voit saada työttömyysetuuden korotettuna koulutuksen ajalta max. 200 päivältä, jos olet sopinut koulutuksesta työllistymissuunnitelmassa. Asiakkaan suunnitelman päivittämisestä vastaa Pohjois-Savon TE-toimisto. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Kulukorvaus

TE-toimiston yhdyshenkilö antaa työttömyys- ja kulukorvausta koskevat lausunnot työttömyysturvan maksajille. Koulutukseen sisältyvien lomien ajalta ei makseta kulukorvausta. Kulukorvaus on mahdollista saada korotettuna, tutustu ehtoihin valtakunnallisilla sivuillamme.

Oikeutesi

 • maksuton opetus ja oppimateriaalit
 • oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen
 • oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • oikeus opintojen hyväksi lukemiseen
 • työvoimakoulutuksessa ei voi saada vapautusta opiskelusta, vaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sovitaan korvaavista opinnoista/suorituksista (esim. työssäoppiminen).

Velvollisuutesi

 • osallistua säännöllisesti opiskeluun
 • sairastuessasi otettava heti yhteyttä vastuuopettajaan/esimieheen työssäoppimispaikassa kouluttajan kanssa sovitulla tavalla (yli 10 päivän sairauslomien ajalta haetaan Kelalta sairauspäivärahaa)
 • jatkuvasta opintojen laiminlyönnistä seuraa koulutuksen keskeyttäminen
 • vakavasta opiskelun laiminlyönnistä seuraa aina opintojen keskeyttäminen (vakavaksi laiminlyönniksi katsotaan, jos opiskelija on 5 päivää yhtäjaksoisesti luvattomasti poissa)
 • työnhakuvelvollisuus alkaa yli kuukauden kestävässä työvoimakoulutuksessa kuukautta ennen työvoimakoulutuksen päättymistä (uusi asiakaspalvelumalli 2.5.2022 alkaen). Alle kuukauden kestävässä työvoimakoulutuksessa työnhakuvelvollisuus on voimassa koko koulutuksen ajan.
 • Koulutuksen päättyessä ilmoita välittömästi, mikäli työllistyt tai jäät työttömäksi Oma asiointi -palvelussa.

Kouluttaja tekee aina esityksen koulutuksen keskeyttämisestä ja TE-toimisto kuulee opiskelijaa sekä tekee päätöksen. Koulutuksen järjestäjä antaa kirjalliset opiskelijoiden oikeusaseman perusteita koskevat säännökset ja ohjeet.

Saat koulutuksesi yhdyshenkilön tiedot koulutuksen järjestäjältä. Lisäksi voit olla yhteydessä sähköpostitse: tyovoimakoulutus.pohjois-savo@te-toimisto.fi.

 

te-updated 18.08.2023