Työlupa-asiat

Kainuun TE-toimiston työlupa-asiat hoitaa keskitetysti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

TE-toimistoon tulevien työlupahakemusten käsittely muuttuu valtakunnalliseksi 15.9.2022

Tähän asti työlupahakemuksia on käsitelty alueellisesti Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistojen työlupayksiköissä.

Jatkossa työlupahakemukset käsitellään ilman alueellisia toimivaltarajoja, kun tähän asti toimivalta on perustunut siihen, missä työnteko tapahtuu. Poikkeuksena on Ahvenanmaa, joka jatkossakin käsittelee oman alueensa hakemukset.

Työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuvat valtakunnallisiksi.

  • Uusi valtakunnallinen puhelinnumero: 0295 040 019
  • Uusi valtakunnallinen sähköpostiosoite: tyoluvat@te-toimisto.fi
  • Muutokset tulevat voimaan 15.9.2022

te-updated 18.08.2023