Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Ammattibarometri 1 2021

Kevään 2021 ammattibarometrissä korostuu se, että koko Pohjois-Savon alueella ns. pula-ammattien (pulaa osaavista tekijöistä) määrä on kasvanut vuoden 2020 syksystä. Ylitarjonta-ammateissa (työnhakijoita suhteessa paljon avoinna oleviin työpaikkoihin) Pohjois-Savossa on kasvanut hieman. Kuopion ja Varkauden seutukunnissa ylitarjonta on alentunut ja Ylä-Savossa on pysynyt lähes samalla tasolla kuin viime syksynä. Pohjois-Savossa näyttää olevan vetovoimaa, toimitiloille on kysyntää ja toimitilaratkaisuja haetaan.

Terveydenhuollon ja sosiaalialan eri osaajista ja ammattilaisista on pulaa kaikilla seutukunnilla, tämä pula osaajista korostuu erityisesti Varkauden seudulla ja Ylä-Savossa. Kaikilla toimialoilla on pulaa erityisosaajista, onpa kyseessä hitsaajista, rakennusalan työntekijöistä tai työnjohdollisista tehtävistä. Itsenäiseen ja omatoimiseen työhön pystyviä tekijöitä haetaan. Varsinkin teknologia-alalla korostuu tarve erityisasiantuntijoista. Kuopion seudulla terveydenhuollon ja sosiaalialan eri ammattilaisten lisäksi esille nousee it-ala, jonka osaajista on pulaa ja tarve kasvaa edelleen nopeasti.

Kuopion seutu

Kuopion seudulla on pulaa mm. kotipalvelutyöntekijöistä (sisältää henkilökohtaiset avustajat), kotiapulaisista ja toimisto- ja laitossiivoojista. Sosiaali- ja terveydenhoitoalla on pulaa lähihoitajista, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista sekä hammaslääkäreistä. Lisäksi töitä olisi tarjolla myyntiedustajille sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille. Ylitarjontaa on osasto- ja johdonsihteereistä, elektroniikka- ja automaattilaitteiden asentajista, korjaajista sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajista ja korjaajista.

Ylä-Savon seutu

Ylä-Savossa on pulaa moottoriajoneuvojen asentajista ja korjaajista, raskaankalustonasentajat ovat olleet jo pitkään haastava ammattiryhmä. Ylä-Savoon on vaikea löytää osaavaa työvoimaa näihin tehtäviin. Vanginvartijoista ja piirivartijoista on pulaa alueella. Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on pulaa lähihoitajista, sosiaalialan ohjaajista, neuvojista ja erityisasiantuntijoista. Ylä-Savossa on vähemmän ylitarjontaa, eniten on yleissihteereitä, johdon- ja osastosihteereitä sekä myyjiä. Myös koulunkäyntiavustajista ja lastenhoitotyöntekijöistä ml. perhepäivähoitajat on ylitarjontaa.

Varkauden seutu

Varkauden seudulla lähihoitajien tarve on suuri ja tilanne tulee pahentumaan. Myyntiedustajista ja puhtauspalvelualan työntekijöistä sekä teknisen puolen ammattiopettajista on myös pulaa. Opettajapula on ammattiopetuksen näkökulmasta ollut jo vuosia, päteviä opettajia on vaikea saada tekniselle puolelle. Teknologia-alan erityisosaajia tarvitaan yhä enemmän. Ylitarjontaa on paperimassan, paperin, kartongin valmistusprosessityöntekijöistä. Yleissihteereistä, koulunkäyntiavustajista ja lastenhoitotyöntekijöistä ml. perhepäivähoitajat on paikkoihin nähden ylitarjontaa.

Pohjois-Savon TE-toimisto tuottaa Ammattibarometrin yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa arvioimalla noin 200 ammatin työvoimatarpeen. Puolivuosittain julkaistavissa katsauksessa punnitaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin. Joidenkin ammattien kohdalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.

Lue lisää

 

Lisätietoja

  • Pohjois-Savon TE-toimisto, asiantuntija Pirjo Nissilä, pirjo.nissila@te-toimisto.fi,
    p. 0295 043 645