Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuen kohdentaminen vuonna 2016

Pohjois-Savon vuoden 2016 työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien määräraha on yhteensä 25,9 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon TE-toimisto käyttää tästä määrärahasta työllistämistoimiin 9,8  miljoonaa euroa. TE-toimiston asiakkaille hankitaan koulutuksia 11,6 miljoonalla eurolla. Työnhakijoiden valmennus- ja asiantuntijapalveluihin on varattu 1,3 miljoonaa euroa.  Starttirahaan on varattu 2 miljoonaa euroa. Pohjois-Savossa työllistämiseen käytettävät määrärahat vähenevät noin 3,1 miljoonalla verrattuna viime vuoteen.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki työllistämiseen. Lähtökohtana palkkatuen myöntämisessä on, että palkkatuki edistää asiakkaan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tuen tarvetta harkittaessa arvioidaan, onko palkattavan henkilön osaamisessa ja tuottavuudessa puutteita, joita tuella on tarpeen kompensoida. Tuen kestoon vaikuttavat henkilön osaamisen taso ja laissa määritellyt enimmäisajat. Määrärahan niukkuuden vuoksi tuen kestoa joudutaan arvioimaan aiempaa tiukemmin. Tuen kestot pääosin lyhenevät aiempiin vuosiin verrattuna.

Palkkatuen määrärahasta 2,5  miljoonaa euroa kohdennetaan kuntatyönantajille ja 744 000 euroa valtiotyönantajalle. Yksityisille työnantajille varataan 6,54 miljoonaa euroa pääpainon ollessa yrityksiin työllistämisessä. Yhdistyksiin ja säätiöihin työllistämisen kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten toimija kykenee ohjaamaan asiakkaan siirtymistä pysyvästi kohti avoimia työmarkkinoita.

Palkkatuen käytön painopisteet ovat nuoret, rakennetyöttömät ja maahanmuuttajat. Kuntasektorilla palkkatuesta suuri osa kohdentuu velvoitetyöllistämiseen.

Oppisopimuksissa palkkatukea voidaan myöntää niille, joilta puuttuu ammatillinen peruskoulutus. Tarkempi keston arviointi koskee myös oppisopimuksiin myönnettävää palkkatukea.

Palkkatukea on käytössä myös ESR-hankkeissa. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa toimivat Nuoret Duuniin 2017  ja Nilakan ja Iisalmen seudun ETAPPI  työllisyyshankkeet.

Lisätietoja:

vs. johtaja Päivi Halonen, paivi.halonen@te-toimisto.fi tai 0295 043 545