Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Pohjois-Savon Ammattibarometri II 2018: Teknologia-ala tarvitsee lisää työvoimaa

Pohjois-Savossa työvoiman kysyntä on kovaa edelleen sosiaali- ja terveys-, opetus- sekä teknologia-alalla. Teknologiateollisuudessa on suuri tarve koneistajista, hitsaajista, kokoonpanijoista ja tuotantotyöntekijöistä. Erityisesti tarve korostuu Ylä-Savossa. Työvoimahaasteet tulevat kiihtymään entisestään ja on todennäköistä, ettei kotimainen työvoima tule riittämään täyttämään avoimia työpaikkoja.

Sosiaali- ja terveysalalla on työvoimapulaa sairaanhoitajista, lääkäreistä, kodinhoitajista (kotipalvelutoiminta) ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista. Kysyntää on myös erityis- ja lastentarhanopettajista. Lähihoitajien kysyntä on vastaavasti tasaantunut.

Rakennusalalla työvoimapula painottuu insinööri- ja työnjohtotehtäviin. Lisäksi pula-ammatteihin nousi toimisto- ja laitossiivoojat. Työn osa-aikaisuus, työajat ja työmatkat muodostuvat haasteeksi, sjonka vuoksi on vaikea saada työntekijöitä.

Pula-ammattien määrät ovat kasvaneet etenkin Varkauden seudulla ja Ylä-Savossa.

Ylitarjonta-ammattien määrä on kasvanut

Työvoiman ylitarjonta-ammatteja on enemmän kuin kevään tarkastelussa. Määrä kasvoi erityisesti Kuopion seudulla, mutta laski Pohjois-Savon muilla paikkakunnilla. Sihteerit ovat edelleen kärjessä.

Opetusalalla kokonaisuudessaan näyttäytyy työvoiman kysynnän vaihtelua. Ylitarjontaa on ammatillisen koulutuksen opettajista, lukion- ja peruskoulun yläluokkien opettajista sekä koulunkäyntiavustajista. Muutos näkyy myös myyjien noustessa ylitarjontalistalle.

Suurin osa arvioiduista ammateista (131) kuuluu tasapainoammattien ryhmään. Tiedot ilmenevät 20.9.2018 julkistetusta ammattibarometristä. Alueen tulokset perustuvat Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston tämän vuoden elokuun-syyskuun aikana tekemiin arvioihin noin 205:sta eri ammateista.

Ammattibarometrissä punnitaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointi-hetkestä eteenpäin. Joidenkin ammattien kohdalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.

Ammattibarometri II/2018 www.ammattibarometri.fi

Lisätietoja:
Pohjois-Savon TE-toimisto, asiantuntija Vesa Liesivuori, vesa.liesivuori@te-toimisto.fi , p. 0295 043 618