null Kaakkois-Suomen lokakuun työllisyyskatsaus: työttömyys on laskenut viime vuodesta 17 % ja on myös matalampaa kuin toissa vuonna (-2 %).

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa yhteensä 13 809 työtöntä työnhakijaa, joka on 2 842 henkilöä (-17,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 32 % edellisvuoteen verrattuna. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömyys oli laskenut 38 %. Työttömien määrät laskivat kaikissa seutukunnissa: henkilömäärällisesti lasku oli suurinta Kouvolan seudulla -17 prosenttia (-756 henkilöä), Imatran seudulla -28 % (-742 henkilöä), Lappeenrannan seudulla -15 % (-676 henkilöä) ja Kotka-Haminan seudulla -13 % (-668 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodentakaisesta jokaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalueella. Valtakunnallisesti suurinta suhteellinen työttömyyden lasku oli Pohjanmaan (-34%) ja Ahvenanmaan (-46%) ELY-alueilla; pienin prosentuaalinen lasku oli puolestaan Kainuun (-8%) ja Hämeen (-11%) alueilla.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 7 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 61 %. Koko maassa oli 32 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden lokakuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 4 % (+47 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 8 % (+117 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 14 % (+134 henkilöä) ja Imatran seudulla 0 % (+/-0 henkilöä) verrattuna edellisvuoden lokakuuhun. Koko maassa oli lokakuun lopussa työttömänä työnhakijana 259 036 henkilöä, joka on -17 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 803 henkilöä (-3 %), aktivointiaste oli koko Kaakkois-Suomen alueella 33 % (koko maa 30 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on noin 3 000 vähemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä reilut 20 500).

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli lokakuun aikana avoinna 2 358 uutta työpaikkaa, joka on 72 % (+991 kpl uutta työpaikkaa) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 67 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 85 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, myyntiedustajille ja lähihoitajille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (+264 kpl).

Lokakuun työllisyyskatsauksen trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 17,1 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä laski 32 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 7 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 72 % enemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä on 3 % vähemmän kuin edellisvuonna
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 12 % vuoden takaisesta

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen TE-toimisto, palvelujohtaja Tiia Piikki, puh. +358 295 042 172, tiia.piikki@te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.