Työllisyyspoliittiset avustukset ja hankkeet

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle tai säätiölle. Avustuksen myöntää TE-toimisto.

Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne sekä avustuksen käytön alueelliset linjaukset. TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi. Kaakkois-Suomen TE-toimisto julkaisee työllisyyspoliittiseen avustukseen liittyvät ajankohtaiset asiat ja ohjeet tällä verkkosivulla, sekä tiedottaa suoraan hanketoimijoille.

Työllisyyspoliittiset avustukset Kaakkois-Suomessa vuonna 2024

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on myöntänyt yhden työllisyyspoliittisen hankeavustuksen kullekin tulevalle työllisyysalueelle ajalle 1.1.2024 – 30.9.2024. Hankkeissa tarjotaan tukea työn etsimiseen ja työllistymisvalmiuksien vahvistamiseen. Hankkeiden kautta pääsee työkokeiluihin erilaisiin tehtäviin ja työympäristöihin. Lisäksi hankkeiden kautta järjestyy tukea työpaikkojen löytymiseen joko palkkatuella tai ilman palkkatukea. Koska hankkeet rahoitetaan vuonna 2024 useamman toimijan yhteishankkeina, on mukana useita paikallisia yhdistys- ja säätiötoimijoita, joilla kaikilla on vankka kokemus ja osaaminen työllistymisen tukemisesta.

Kohderyhmänä hankkeille ovat alle 30-vuotiaat, yli 55-vuotiaat, osatyökykyiset, maahanmuuttajataustaiset ja pidempään (yli 12 kk) työttömänä olleet työttömät työnhakijat. Hankkeisiin ohjaudutaan TE-toimiston kautta. Tarkemmat tiedot hankkeiden työkokeilumahdollisuuksista saat omalta TE-vastuuasiantuntijaltasi. Mikäli suunnitelmasi ei heti ole aivan selkeä, voit olla yhteydessä hankkeiden yhdyshenkilöihin ja keskustella vaihtoehdoistasi heidän kanssaan. Yhteystiedot näet alla olevista esitteistä.

Etelä-Karjala

Yhes töihin! Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys EKTA, Taidekoulu Estradi, Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu EKLU ja Työtaito ry.

Kouvola

Tukevasti tukea 2.0. Parik-säätiö sr, Kouvolan Kipinä ry ja Kouvolan Tukipuu ry.

Etelä-Kymenlaakso

Maininki. Silmut ry ja EKYT ry.

Lisätietoja:
Emilia Reijonen            
johtava asiantuntija            
puh 0295 042 062            
emilia.reijonen@te-toimisto.fi

Joonas Honkimaa
johtava asiantuntija
puh 0295 042 304
joonas.honkimaa@te-toimisto.fi

Vuonna 2023 rahoitetut työllisyyspoliittiset hankkeet:

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Uppdaterad: 17.01.2024