Työllisyyspoliittiset avustukset ja hankkeet

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen.  

Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto.

Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne sekä avustuksen käytön alueelliset linjaukset. TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään.

TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi. Kaakkois-Suomen TE-toimisto julkaisee työllisyyspoliittiseen avustukseen liittyvät ajankohtaiset asiat ja ohjeet tällä verkkosivulla, sekä tiedottaa suoraan hanketoimijoille.

HUOM! Avustuksen haussa on siirrytty sähköiseen asiointiin, linkki asiointipalveluun löytyy kohdasta avustuksen hakeminen. Aiemmasta poiketen, liitteet 1-3 (Liite 1: toiminnan kuvaus, Liite 2: palkkauskustannukset ja Liite 3: muut kustannukset) täytetään suoraan sähköisessä asiointijärjestelmässä yhdessä avustushakemuksen kanssa. Näitä ei laiteta erikseen hakemuksen liitteeksi. Huomioithan kuitenkin muut hakemuksen pakolliset liitteet.

Työllisyyspoliittiset hankkeet

Oletko ollut jo pidempään työttömänä? Tuntuuko sinusta, että tarvitset jotakin apua siihen, että pääsisit palaamaan työelämään? Etsitkö palvelua, jossa voisit parantaa mahdollisuuksiasi, kehittää omaa ammattitaitoasi, osaamistasi ja muita työmarkkinavalmiuksiasi?

TYPO-hankkeet eli työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat palveluja, joihin sinun kannattaa tutustua. Tavoitteena on, että löydät sinulle sopivan reitin takaisin työelämään. Tarjolla on esimerkiksi palkkatuettua työtä, työkokeilupaikkoja, ohjausta, valmennusta, henkilökohtaista tukea työnhakuun, lyhytkoulutusta ja soveltuvuus- ja osaamiskartoituksia.

Kaakkois-Suomen TE-palvelut rahoittaa vuonna 2021 yhteensä 20 työllisyyspoliittista hanketta eli TYPO-hanketta. Hankkeet jakautuvat Kaakkois-Suomen alueelle tasaisesti.

Rahoitettavat hankkeet 2021:

 • Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry: EKLU:n työllistämishanke
 • Etelä-Karjalan Estradi ry: Osallistu, onnistu, opi
 • EKTA ry: Takaisin töihin
 • EKYT ry: Tuulas2
 • Kohti Työtä ry: Verso-kasvua työelämään
 • Kotkan Korttelikotiyhdistys ry: TUTUT4
 • Kouvolan korttelikotiyhdistys ry: TYÖXI 2.0
 • KVY: Osaksi työhön
 • Kymijoen Tukipuu ry: Tukipuu IV-hanke
 • Laptuote-säätiö sr: KAMU
 • Laptuote-säätiö sr: PARASTA
 • Parik säätiö sr: Tukevasti tukea
 • Ravimäkiyhdistys ry: Yhdessä eteenpäin
 • SaimaanVirta ry: TyönVirta
 • SaimaanVirta ry: Pienistä puroista
 • Sotainvalidien Veljesliiton Kymen Piiri ry: Avustajatoiminta
 • Sotek-säätiö sr: Oma suunta
 • Sotek-säätiö sr: Uralle
 • SPR-kontti: KONTTI-Kaupan kautta töihin
 • Taipalsaaren kunta: AKTIV-OIVA

Avustuksen hakeminen

Raporttipohjat

Lisätietoja