Tuetun työllistymisen palvelut

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu on TE-toimiston, kuntien/kuntayhtymien ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita ja erityisen tuen tarpeessa olevia työnhakijoita.

Asiakkaat ohjautuvat monialaiseen palveluun joko TE-toimiston tai sosiaalitoimen tekemän palvelutarvearvion perusteella.

Työllistymistä edistävän monialaisen palvelun toimintamallissa ovat mukana kunnat/kuntayhtymät, TE-toimisto ja Kela.

Uppdaterad: 29.04.2024