Kykyviisari

Kykyviisari-palvelu on Työterveyslaitoksen ylläpitämä verkkopalvelu, jonka Kaakkois-Suomen TE-toimisto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön arvioidessaan heidän työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta.

 • Kykyviisari on helppokäyttöinen kysely, jonka avulla saat tietoa työ- ja toimintakyvystäsi.
 • Kyselyyn vastataan sähköisesti. Jos se ei ole sinulle mahdollista, voit vastata myös paperilla.
 • Saat omalta asiantuntijaltasi henkilökohtaisen linkin, josta pääset vastaamaan kyselyyn.
 • Kun täytät kykyviisarin vähintään kaksi kertaa, saat tietoa työ-ja toimintakyvyssäsi tapahtuneista muutoksista.
 • Kykyviisari antaa sinulle henkilökohtaista palautetta ja ehdottaa tarvittaessa jatkotoimia hyvinvointisi ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.
 • Saat oman tilanteesi näkyväksi, jolloin jatkopolkujen suunnittelu voi olla helpompaa.

 

Kykyviisari TE-toimiston työvälineenä

Kykyviisari otetaan käyttöön Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 1.6.2021 alkaen. Kykyviisari on käytössä myös kuntien työllisyyspalveluissa. 

Kykyviisarin tulosten perusteella oma asiantuntijasi arvioi yhdessä sinun kanssasi

 • alkutilannetta
 • palvelutarvetta
 • tavoitteiden asettelua sekä toiminnan ja toteutuksen suunnittelua
 • väliarviointia
 • muutoksen arviointia

Vain sellaiset Kaakkois-Suomen TE-toimiston työntekijät, joilla on työtehtävien tai asiakassuhteen mukaiset oikeudet henkilötietoihisi, pääsevät katsomaan vastauksiasi.

Uppdaterad: 02.01.2023