Koulutukset ja valmennukset

Tältä sivulta löydät tietoa Kaakkois-Suomen TE-toimiston henkilöasiakkaiden

Työvoimakoulutukset

Ammatillisena työvoimakoulutuksena järjestetään jatko- tai täydennyskoulutusta sekä perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai tutkinnon osia eri ammattialoilla. Kaakkois-Suomen alueella koulutusta on tarjolla Imatralla, Lappeenrannassa, Kouvolassa sekä Kotka-Haminan seudulla. Koulutuksen järjestäjinä toimivat alueelliset oppilaitokset sekä kansalliset henkilöstö- ja koulutuspalveluita tarjoavat toimijat.

Työvoimakoulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti verkkohakemuksella. Verkossa täytetty hakemus ohjautuu opiskelijavalinnoista vastaavalle TE-toimistolle.

Työvoimakoulutus on maksutonta koulutusta. Työvoimakoulutuksen aikana opiskelija saa samaa etuutta kuin työttömänä. Jos työvoimakoulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voi työttömyysetuutta saada korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.
Koulutuksen osallistumispäiviltä voi lisäksi saada kulukorvausta. Kulukorvaus on tarkoitettu kattamaan palveluun osallistumiseen aiheutuvat kustannukset.

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille, joiden työt ovat loppumassa. Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa soveltuvuuskokeiden perusteella.

Lisätietoja koulutuksista sekä tarkemmista haku- ja valintatiedoista löydät

 

Valmennuspalvelut

Valmennuspalveluihin hakeudutaan sopimalla valmennukseen osallistumisesta yhdessä TE-palvelujen asiantuntijan kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa. Suunnitelmaan kirjataan internet-osoite, jonka kautta työnhakija ilmoittautuu valmennukseen.

Tutustu valmennuksiin ja jos kiinnostuit, voit jättää yhteystietosi ja sinuun ollaan yhteydessä.

Jätä yhteystietosi tästä linkistä, linkki ohjautuu webropol.com -sivulle kyselylomakkeeseen

Työnhakutaidot ajan tasalle

Verkkotyönhakuvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on parantaa ja ajantasaistaa osallistujan työnhakutaitoja ja siten edistää nopeaa työllistymistä sekä tukea asiakkaiden aktiivista työnhakua.

Kaakkois-Suomessa valmennuspalvelun tuottaa Cimson Koulutuspalvelut. Valmennus toteutetaan verkossa ja puhelimitse Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Lue lisää Cimsonin kotisivuilta:

Ryhmämuotoinen työnhakuvalmennus

Valmennuksessa saat varmuutta työnhakuun ja kehität valmiuksiasi löytää paremmin tarjolla olevia työmahdollisuuksia. Teet omaa työnhakua tukevia konkreettisia tehtäviä sekä henkilökohtaisesti että ryhmätyöskentelynä. Valmennus toteutetaan lähiopetuksena kasvotusten. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada kahdenkeskistä ohjausta henkilökohtaiselta valmentajaltasi.

• 5 päivän ryhmät on suunnattu asiakkaille, jotka ovat omatoimisia tietokoneen käyttäjiä

• 10 päivän ryhmät on suunnattu asiakkaille, jotka tarvitsevat tietokoneen käyttötaitojen vahvistamista pystyäkseen hakemaan töitä omatoimisesti

Kaakkois-Suomessa valmennuspalvelun tuottaa Arffman Oy. Valmennusta toteutetaan Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Lue lisää Arffmanin kotisivuilta:

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Työnhakuasiakirjat kuntoon CV-varikolla

CV-varikko on työnhakuasiakirjojen "pit stop" verkossa joka kuukauden toinen torstai! CV-varikolle voi osallistua Kaakkois-Suomen alueen työnhakijat. Työnhakija lähettää CV:nsä etukäteen asiantuntijalle, jota käydään varikkotapaamisen aikana läpi. CV-varikon tarkoituksena ei ole tehdä uutta CV:tä, vaan parantaa olemassa olevaa. Tapaamiseen varataan 30 minuuttia aikaa. Osallistua voi mukaan ilmoittautumalla tapahtumakalenterin kautta varikkoviikon maanantaihin klo 16.00 mennessä. CV-varikko järjestetään videoyhteydellä. Osallistuaksesi tarvitset mobiililaitteen tai tietokoneen, jossa on kamera, sekä kaiuttimet tai kuulokkeet mikin kera. (Kokouksen alkaessa siirryt odotustilaan, josta TE-palvelujen asiantuntija kutsuu sinut kokoukseen.)

Työnhaun tueksi

Työhönvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on työnhakijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Yksilövalmennuksena toteutettavan valmennuksen tarkempi sisältö määritetään työnhakijan tarpeen mukaan. Valmennus painottuu työnhaun henkilökohtaiseen tukeen, sopivan työpaikan löytämiseen, työnhaussa tarvittavien asiakirjojen laatimiseen ja haastatteluun valmistautumiseen. Valmennusta toteutetaan Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. 

Yrittäjäksi?

Minustako yrittäjä? -valmennus

Valmennuksen tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa yrittäjävalmiuksiin ja yrittäjänä toimimisen edellytyksiin sekä yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Osallistuja saa realistista tietoa yrittämisen arjesta ja arvioi omia valmiuksiaan ja kiinnostustaan toimia yrittäjänä.

Kaakkois-Suomessa valmennuspalvelun tuottaa Cimson Koulutuspalvelut. Valmennus toteutetaan ryhmämuotoisesti verkossa koko Kaakkois-Suomen alueella.

Lue lisää Cimsonin kotisivuilta:

Työuran suunnitteluun

Uravalmennus verkossa

Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja ja antaa eväitä työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä laatia toteuttamiskelpoinen urasuunnitelma. 15 pv kestävä valmennus suoritetaan yksilöllisesti verkossa koko Kaakkois-Suomen alueella. Valmennuspalvelun tuottajana toimii Spring House Oy.

Psykologivetoinen uravalmennus verkossa

Valmennuksen tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen yksilöllisenä verkkovalmennuksena psykologin toimiessa valmentajana. Valmennus kestää 15 pv. Eteneminen on yksilöllistä ja itsenäistä valmennettavan tarpeen mukaan. Lisäksi valmennukseen kuuluu 2-4 h henkilökohtaista psykologin ohjausta.

Valmennuspalvelun tuottajana toimii Valmennuskeskus Public.

Psykologivetoinen uravalmennus verkossa Kaakkois-Suomi, esite (pdf)

Suunnitelmaehdotus

Kaikkien valmennuspalvelujemme lopuksi palveluun osallistuva henkilöasiakas laatii suunnitelmaehdotuksen TE-toimistolle Oma asiointi-palvelussa. Valmennuspalvelusta saa tukea ja ohjausta realistisen ja konkreettisia toimia sisältävän suunnitelmaehdotuksen tekemiseen.

TE-toimiston asiantuntija ottaa suunnitelman käsittelyyn 5 päivän kuluessa ja joko hyväksyy ehdotetun suunnitelman tai tarvittaessa on yhteydessä asiakkaaseen soittamalla 0295-alkuisesta numerosta.

Palvelukartta

Kaakkois-Suomen TE-palvelut tarjoaa erilaisia valmennuspalveluja työnhakija-asiakkaille. Nämä valmennuspalvelut on yhdessä muiden palvelujen kanssa koottu henkilöasiakkaan palvelukarttaan. Työnhakija voi hyödyntää palvelukarttaa tarjolla oleviin palveluihin tutustumiseen, oman palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelmaehdotuksen tekemiseen TE-toimistolle.