Koulutukset ja valmennukset

Sivun linkkipuu

Työvoimakoulutukset

Ammatillisena työvoimakoulutuksena järjestetään jatko- tai täydennyskoulutusta sekä perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai tutkinnon osia eri ammattialoilla. Kaakkois-Suomen alueella koulutusta on tarjolla Imatralla, Lappeenrannassa, Kouvolassa sekä Kotka-Haminan seudulla. Koulutuksen järjestäjinä toimivat alueelliset oppilaitokset sekä kansalliset henkilöstö- ja koulutuspalveluita tarjoavat toimijat. Työvoimakoulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti verkkohakemuksella. Verkossa täytetty hakemus ohjautuu opiskelijavalinnoista vastaavalle TE-toimistolle.

Työvoimakoulutus on maksutonta koulutusta. Työvoimakoulutuksen aikana opiskelija saa samaa etuutta kuin työttömänä. Jos työvoimakoulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voi työttömyysetuutta saada korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Koulutuksen osallistumispäiviltä voi lisäksi saada kulukorvausta. Kulukorvaus on tarkoitettu kattamaan palveluun osallistumiseen aiheutuvat kustannukset.

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille, joiden työt ovat loppumassa. Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa soveltuvuuskokeiden perusteella. Lisätietoja ammatin valintaan tai uuden työuran suunnitteluun:

Valmennuspalvelut

Valmennuspalveluihin hakeudutaan sopimalla valmennukseen osallistumisesta yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa laadittavassa työllistymis-suunnitelmassa. Suunnitelmaan kirjataan internet-osoite, jonka kautta työnhakija ilmoittautuu valmennukseen.

Tutustu valmennuksiin ja jos kiinnostuit, voit jättää yhteystietosi ja sinuun ollaan yhteydessä.

Jätä yhteystietosi tästä linkistä, linkki ohjautuu webropol.com -sivulle kyselylomakkeeseen

Työnhakutaidot ajan tasalle

Verkkotyönhakuvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on parantaa ja ajantasaistaa osallistujan työnhakutaitoja ja siten edistää nopeaa työllistymistä sekä tukea asiakkaiden aktiivista työnhakua. Kaakkois-Suomessa valmennuspalvelun tuottaa Cimson Koulutuspalvelut. Valmennus toteutetaan verkossa ja puhelimitse Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Ryhmämuotoinen työnhakuvalmennus

Valmennuksessa saat varmuutta työnhakuun ja kehität valmiuksiasi löytää paremmin tarjolla olevia työmahdollisuuksia. Teet omaa työnhakua tukevia konkreettisia tehtäviä sekä henkilökohtaisesti että ryhmätyöskentelynä. Valmennus toteutetaan lähiopetuksena kasvotusten. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada kahdenkeskistä ohjausta henkilökohtaiselta valmentajaltasi.

  • 5 pv ryhmät on suunnattu asiakkaille, jotka ovat omatoimisia tietokoneen käyttäjiä
  • 10 pv ryhmät on suunnattu asiakkaille, jotka tarvitsevat tietokoneen käyttötaitojen vahvistamista pystyäkseen hakemaan töitä omatoimisesti

Kaakkois-Suomessa valmennuspalvelun tuottaa Arffman Oy. Valmennusta toteutetaan Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Etätukea työnhakuun

Palvelu tarjoaa henkilökohtaista apua työhakuasiakirjojen päivittämisessä, sekä muissa työnhakuun liittyvissä asioissa. Saat asiantuntijalta vinkkejä työnhakuun, opastusta Oma asiointi -palvelun ja eri työnhakukanavien käytössä sekä työvoimakoulutuksiin hakeutumisessa. Voit milloin tahansa osallistua palveluun täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja valitsemalla palveluntarpeesi.

Lisää CV ja/tai työhakemus lomakkeeseen, mikäli haluat asiantuntijamme antavan ehdotuksia asiakirjojen päivittämisessä. Jos sinulla ei ole vielä CV:tä tai työhakemusta valitse ilmoittautumislomakkeessa kohta: tarvitsen apua ja tukea hakemuksien luomisessa. Saat sähköpostilla ohjeet CV:n ja työhakemuksen tekemiseen sekä tietoa erilaisista työnhakuvalmennuksista. 

Kun olet lähettänyt lomakkeen, otamme sinuun yhteyttä viiden arkipäivän kuluessa. Palvelu on tarkoitettu Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiakkaille. 

Työhönvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on työnhakijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Yksilövalmennuksena toteutettavan valmennuksen tarkempi sisältö määritetään työnhakijan tarpeen mukaan. Valmennus painottuu työnhaun henkilökohtaiseen tukeen, sopivan työpaikan löytämiseen, työnhaussa tarvittavien asiakirjojen laatimiseen ja haastatteluun valmistautumiseen. Kaakkois-Suomessa valmennuspalvelun tuottaa Aamos Oy. Valmennusta toteutetaan Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. 

For active jobseeking

Job coaching, nonstop enrolment

The aim of the coaching is for the jobseeker to find employment in the open labor market. The more specific content of individual coaching is determined by the job seeker's needs. Coaching focuses on personal job search support, finding a suitable job, preparing the documents needed for a job search, and preparing for a job interview. Job coaching is mainly provided as a face-to-face service or via a remote visual connection in Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola and Lappeenranta. The service may also include guidance by telephone and e-mail. Service is provided by Aamos Group Oy. Enrol into a coaching program by applying through your contact person at TE-office.

Omakielinen työhönvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on työnhakijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Yksilövalmennuksena toteutettavan valmennuksen tarkempi sisältö määritetään työnhakijan tarpeen mukaan. Valmennus toteutetaan maahanmuuttaneen omalla äidinkielellä; arabia, dari, farsi, kurdi, somali, turkki, ukraina ja venäjä.

Valmennus painottuu työnhaun henkilökohtaiseen tukeen, sopivan työpaikan löytämiseen, työnhaussa tarvittavien asiakirjojen laatimiseen ja haastatteluun valmistautumiseen.

Valmennusta toteutetaan koko Kaakkois-Suomen alueella kahden eri palveluntuottajan voimin:

  • Etelä-Karjala Arffman katso kotisivut
  • Kouvola Arffman katso kotisivut
  • Etelä-Karjala, Kouvola ja Etelä-Kymenlaakso VeggArt’s Oy katso kotisivut

UraSprintti ja ICT Sprintti

UraSprintti on digitaalinen työllistymistä edistävä valmennuspalvelu sinulle, joka kaipaat tukea ja ohjausta oman osaamisen ja vahvuuksiesi tunnistamiseen, ammatinvalinnan ja uravaihtoehtojen puntaroimiseen, tietoa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista, tukea työnhakutaitojen ja työelämän digitaitojen kehittämiseen sekä keinoja työllistymistä hankaloittavien seikkojen ratkaisemiseen. ICT Sprintti valmennuksessa pääpaino on omien ICT-alan uravaihtoehtojen tunnistamisessa ja suunnittelemisessa. Molemmat valmennuspalvelut tuottaa BearIT Oy.

Information about the UraSprintti coaching is also made available in English:

​​​​​​Yrittäjäksi?

Minustako yrittäjä? -valmennus

Valmennuksen tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa yrittäjävalmiuksiin ja yrittäjänä toimimisen edellytyksiin sekä yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Osallistuja saa realistista tietoa yrittämisen arjesta ja arvioi omia valmiuksiaan ja kiinnostustaan toimia yrittäjänä. Kaakkois-Suomessa valmennuspalvelun tuottaa Cimson Koulutuspalvelut. Valmennus toteutetaan ryhmämuotoisesti verkossa koko Kaakkois-Suomen alueella.

Työuran suunnittelu

Uravalmennus verkossa

Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja ja antaa eväitä työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä laatia toteuttamiskelpoinen urasuunnitelma. 15 pv kestävä valmennus suoritetaan yksilöllisesti verkossa koko Kaakkois-Suomen alueella. Valmennuspalvelun tuottajana toimii Spring House Oy.

Ryhmämuotoinen uravalmennus

Onko tavoitteenasi päästä töihin uudelle uralle tai koulutukseen? Tarvitsetko apua työnhakuun, urasuunnitteluun tai sopivien koulutusvaihtoehtojen hakemiseen? Tule mukaan uravalmennukseen! 15 päivää kestävä valmennus järjestetään lähitoteutuksena eri paikkakunnilla. Saat meiltä lainaksi tarvittavat laitteet valmennuksen suorittamiseen. Kaakkois-Suomessa valmennuspalvelun tuottaa Spring House Oy. Valmennusta toteutetaan Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.​​​

Uppdaterad: 26.03.2024