null Syksyn 2017 ammattibarometri: Pulaa työnhakijoista aiempaa useammassa ammatissa Satakunnassa

Viime aikojen positiivinen talouskehitys ja työvoiman kysynnän kasvu näkyvät siten, että aiempaa useammassa ammatissa Satakunnassa on jo pulaa työnhakijoista. 

Seuraavan puolen vuoden aikana yleisimmin pulaa työnhakijoista arvioidaan olevan rakentamisen sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa. Rakennusalalla on pulaa mm. rakennusinsinööreistä, rakennusalan työnjohtajista, kirvesmiehistä ja rakennussähköasentajista. Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla on liian vähän hakijoita erityisasiantuntijoiden, kuten yleis- ja erikoislääkäreiden, hammaslääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden paikkoihin. Toisaalta sairaanhoitajista ja lähihoitajista on ainakin jonkin verran ylitarjontaa työvoiman kysyntään nähden.

Useimmissa ammateissa työvoimaa olisi periaatteessa hyvin tarjolla suhteessa avoinna oleviin työpaikkoihin, mutta monesti työttömillä työnhakijoilla on puutteita kokemuksessa, osaamisessa ja ammattitaidossa.

Lue Satakunnan ELY-keskuksen tiedote työmarkkinatilanteen näkymistä kokonaisuudessaan tästä linkistä.

 

 

 

Uppdaterad: 27.03.2021