Satakunnan TE-toimiston ilmoittautumisten ja kyselyjen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050.

1. Rekisterinpitäjä

Satakunnan TE-toimisto
PL 61, Teljänkatu 5, 28131 Pori
Puhelinvaihde 0295 045 000
kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestintäasiantuntija Taina Kynäsniemi
Teljänkatu 5, 28130 Pori
taina.kynasniemi@te-toimisto.fi

3. Rekisterin nimi

Kysely henkilöasiakkaille, yrityksille, työnantajille ja muille sidosryhmille TE-palvelujen tarpeista, kiinnostuksesta osallistua tapahtumiimme ja palautteesta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Satakunnan TE-toimisto käyttää tietoja tapahtumien järjestämisen ja sidosryhmäyhteistyön tueksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Kaavakkeessa kysytään mm. seuraavia: ilmoittautujan tai kyselyyn vastaavan nimi, yrityksen nimi, yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelinnumero. Kyselyissä voidaan kysyä mm. kiinnostuksesta saada lisätietoja TE-palveluista, alustavaa tietoa osallistumisesta rekrytointi- ja mahdollisiin muihin tapahtumiin, rekrytointitarpeen kuvailua ja palautetta rekrytointitapahtumista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkailta itseltään mm. Webropol-kyselyllä. Kyselylinkki voi olla myös julkisesti esillä mm. TE-palvelujen verkkosivuilla ja some-kanavissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyjen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskuksen sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät. joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojauttu palomuurilla ja tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Webropol-kyselyllä koottavat tiedot kerätään Webropol-palvelutuottajakantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tiloihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 

 

 

Uppdaterad: 18.08.2023