Ratkaisuehdotuksia työnantajalle rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Onko sinulla vaikeuksia löytää uusia työntekijöitä, tai onko tavoitteenasi nostaa nykyisen henkilöstösi osaaminen uudelle tasolle? Yrityslähtöiset yhteishankintakoulutukset tarjoavat mahdollisuuksia uuden henkilöstön rekrytointiin tai nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Ennen kun hankit koulutusta, sinun kannattaakin selvittää, onko yrityksellesi mahdollista saada koulutukseen rahoitusta ELY-keskuksesta.

Yrityslähtöiset koulutukset

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana suoraan ammattitaitoisia työntekijöitä. Koulutus antaa opiskelijoille työtehtävässä vaadittua ammatillista osaamista, ja se räätälöidään työnantajan tarpeen mukaan. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Koulutus voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa. Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30 % koulutuksen kokonaishinnasta.

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia. Koulutus päivittää työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Yrittäjä voi osallistua koulutukseen yhdessä työntekijöiden kanssa. TäsmäKoulutuksen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Työnantajan maksuosuus on 30–50 % koulutuksen kokonaishinnasta riippuen yrityksen koosta ja liikevaihdosta tai taseesta.

Rekry- ja TäsmäKoulutuksen keston on oltava vähintään 10 päivää. RekryKoulutuksen kesto on tavallisimmillaan 3–6 kuukautta, kun taas TäsmäKoulutus on kestoltaan lyhyempi, noin 10–20 päivää.  

Tehoa työhön kielitaidosta! Hanki työntekijällesi suomen tai ruotsin kielen osaamista

Työpaikkasuomen tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Koulutuksessa kielen opetuksen sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun materiaaliin.

Koulutus räätälöidään yrityksen sekä koulutettavien tarpeiden mukaan, ja se soveltuu niin pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat – voi käyttää palvelua.

Työpaikkasuomi taipuu käytettäväksi yrityksen eri vaiheissa ja etenkin, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen päivittämistä. Työpaikkasuomea voidaan toteuttaa niin Täsmä-, Rekry- kuin MuutosKoulutuksena, ja sen vähimmäiskesto on pääsääntöisesti 70 oppituntia (à 45 min).

Palvelu on harkinnanvarainen ja maksullinen. Työpaikkasuomen koulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttavat yrityksen koko ja liikevaihto tai tase. Yrityksen maksuosuus on TäsmäKoulutuksessa 30–50% kokonaishinnasta, RekryKoulutuksessa 30% kokonaishinnasta ja MuutosKoulutuksessa 20% kokonaishinnasta.

Lue lisää palvelusta ja palveluntuottajista, ja laske hinta koulutukselle alla olevan linkin kautta.

Yhteishankintaesitys

Olemme sähköistäneet työnantajan esityslomakkeen. Suosittelemme ensisijaisesti täyttämään yhteishankintaesityksen sähköisessä asiointipalvelussa (vaatii suomi.fi-tunnistuksen).

Vaihtoehtona on esityksen täyttäminen paperilomakkeella.

Jos mielenkiintosi herää, voit olla meihin yhteyksissä sähköpostitse palvelukoordinaatiotiimi.pohjois-karjala@te-toimisto.fi. Annamme mielellämme lisätietoja ja kerromme tarkemmin, miten prosessi etenee tai onko tarvitsemaasi koulutukseen mahdollista saada rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Jokainen työnantajan koulutusesitys käydään läpi tapauskohtaisesti.

Puite- ja sopimuskouluttajat

Pohjois-Karjalan TE-toimistolla ja ELY-keskuksella on kattavasti tarjolla kilpailutettuja puite- ja sopimuskouluttajia yhteishankintakoulutuksiin (Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutus). Koulutustarjontaan pääset tutustumaan tällä sivustolla. Kouluttajat on kilpailutettu keskeisimmille toimialoille, joilla on kysyntää osaavista työntekijöistä Pohjois-Karjalan alueella.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on kilpailuttanut kouluttajia seuraaville toimialoille:

  • Teknologiateollisuuden ala
  • Kaupan ja hallinnon ala
  • ICT-ala
  • Kuljetusala
  • Maanrakennus- ja infra-ala

Oheisissa koosteissa on esitelty koulutusten opiskelijatyöpäivähinnat (otp) ja kouluttajien keskeisimmät koulutusteemat ja -sisällöt. Jos tarvitsemaasi koulutusta ei löydy alla olevista taulukoista, olethan meihin yhteydessä, niin etsitään yhdessä tilanteeseesi sopivaa koulutusratkaisu.

Kaikki koulutustuotteet ovat räätälöitävissä juuri sinun yrityksesi tarpeisiin! Voit ottaa yhteyttä TE-toimistoon, ELY-keskukseen tai suoraan kouluttajiin.

Koostetaulukot

Uppdaterad: 12.04.2024