Työvoimakoulutukset

Työvoimakoulutuksella kehität ja täydennät osaamistasi työmarkkinoiden tarpeisiin!

Työvoimakoulutus on maksutonta TE-palveluiden hankkimaa koulutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa. Lisäksi voit hakea tai osallistua yhteishankintakoulutukseen (Rekry-, Täsmä- tai MuutosKoulutukseen). Ne toteutetaan TE-palveluiden ja työnantajien yhteistyönä.

Työvoimakoulutus tarjoaa ammatillisia valmiuksiasi ja työllistymistäsi edistävää koulutusta. Se voi olla

  • perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintotavoitteista
  • tutkinnon osia
  • jatko- tai täydennyskoulutusta
  • yrittäjyyskoulutusta
  • kotoutumiskoulutusta

Erityistapauksissa TE-toimiston tai kuntakokeilun päätöksellä koulutus voi olla myös

  • aikuisten perusopetusta
  • korkeakoulututkintoon johtavia opintoja
  • erilaisia työssä tarvittavia kortin ja luvan, kuten hygieniapassin, työturvallisuuskortin, taksiautoilijan ammatinharjoittamisluvan tai ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista

Työvoimakoulutus suunnataan aloille, joilla on suurin tarve työntekijöistä. Jos haluat hankkia työssä tarvittavan kortin tai luvan työvoimakoulutuksena, sinulla tulee olla tiedossa korttia tai lupaa edellyttävä työpaikka tai sinun tulee muulla tavoin osoittaa, että lupakorttikoulutus parantaa työllistymistäsi olennaisesti ja välittömästi.

Työvoimakoulutuksen aikana sinulla on oikeus samaan työttömyysturvaan kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysturvan korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysturvan maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysturvan maksajalta, voit hakea harkinnanvaraista kulukorvausta TE-toimistosta tai kuntakokeilusta.

Työvoimakoulutukseen voit hakea koulutuskuvauksen kautta verkkolomakkeella (suositellaan ensisijaisesti) tai TE-toimistosta tai kuntakokeilusta saatavalla hakulomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä. Voit kuitenkin tulla valituksi, vaikka olisit työssä tai yrittäjä, jos koulutuksen todetaan edistävän työllistymistäsi nykyisessä työssäsi tai tukevan alan vaihtoa. Koska työvoimakoulutukset ovat aikuiskoulutusta, alle 20-vuotiaat pääsevät niihin harvoin.

Tutustu ja hae työvoimakoulutuksiin

Katso oheisesta linkistä kaikki Pohjois-Karjalan alueen haussa olevat työvoimakoulutukset.

Ehdota koulutusta

Mitä koulutusta Sinä toivoisit valikoimaamme? Mikä osaaminen mielestäsi auttaisi työnhakijoita työllistymään? Oheisella lomakkeella voit jättää oman koulutusehdotuksesi.

Pohjois-Karjalan TE-toimisto ja ELY-keskus selvittävät, onko idea toteutettavissa. Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, kirjaa lomakkeelle yhteystietosi!

Uppdaterad: 18.08.2023