Aktuellt

null Ajankohtaista Satakunnan ammattibarometristä III/2015

Vuoden viimeisen ammattibarometrin tuloksena Satakunnassa monessa eri terveydenhuollon alan ammatissa osaajista on pulaa, esim. hammas- ja yleislääkäreiden kohdalla pulaa on todella paljon. Niin oudolta kuin saattaa kuulostaakin mutta myös rakentamisen ammattilaisista on pulaa vaikka samanaikaisesti työnhakijoina on paljon rakennusalan koulutuksen tai työkokemuksen omaavia henkilöitä. Miten tämä yhtälö on mahdollista? Tässä kohtaa esiin nousee ammattitaito, mikä saattaa osittain olla vanhentunut, koulutuksesta on jo aikaa ja täydennys- tai uudelleenkouluttautumiseen ei näillä henkilöillä ole ollut halukkuutta ja siksi he eivät löydä paikkaansa työmarkkinoilta.  

Suurin osa tarkasteltavana olevista ammateista on kuitenkin tasapainossa kun tarkastellaan avoinna olevien työpaikkojen määrää suhteessa TE-toimistossa hakijoina oleviin alan henkilöihin. 

Globaali maailmantalous näkyy, ikävä kyllä, Satakunnassakin. Teollisuuden yritysten tilauskannat ovat matalalla ja yt-neuvotteluja on käyty ja niitä on paljon menossa. Investointien puuttuminen tai niiden aloittamisen viivästyminen näkyy monella tavalla TE-toimiston asiakaskunnassa. Ylitarjontaa on monessa kone-, metalli- ja rakennusalan ammatissa. Digitalisaation eteneminen, internetin käytön yleistyminen, hyödyntäminen eri toimialoilla yhä enenevässä määrin näyttäytyy myös TE-toimistossa. Ylitarjontaa on toimistotyöntekijöistä, matkatoimistovirkailijoista ja jopa media-alan ammattilaisista. Palvelualat ovat osaltaan myös jakamassa tuskaa ja kun on tarve tehdä priorisointia henkilökohtaisten asioiden kohdalla niin yleensä ne kohdistuvat hyvinvointipalveluihin. Siksi esim. kosmetologeja ja muita kauneudenhoitoalan ammattilaisia on paljon työnhakijoina.

Juri Raikkerus, muutosturva-asiantuntija
Satakunnan TE-toimisto

Ammattibarometri kertoo TE-toimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Lisätietoja ja linkit ammattibarometreihin löytyvät nettisivujemme Yhteistyökumppaneille -osiosta.