Aktuellt

null Tietoa kevään 2016 abeille

Mikäli tarvitset työ- ja elinkeinotoimiston palveluja työnhaussa tai urasuunnittelussa:

Työnhaun käynnistämiseksi ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömänä päivänä lukion todistusten saamisen jälkeen. Tee se verkossa te-palvelut.fi >> Työnhakija >> Ilmoittaudu työnhakijaksi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen TE-toimiston asiantuntija ottaa sinuun 14 vuorokauden sisällä yhteyttä ja sopii asioinnista.

Urasuunnittelun asiakkaaksi voit hakeutua vaikka et olisi työnhakija. Voit tehdä ajanvarauksen ammatinvalinta- ja uraohjaukseen sähköpostilla uraohjaus.satakunta@te-toimisto.fi ja ilmoittaa viestissä, missä toimipaikassa haluat asioida (Pori, Rauma, Harjavalta, Kankaanpää) sekä yhteystietosi ja mahdolliset kysymyksesi tai toiveesi.

Työmarkkinatuki tai muu työttömyysetuus
Ilman ammatillista koulutusta ja riittävää työkokemusta oleville alle 25-vuotiaille nuorille tulee työnhaun alkaessa 5 kk:n odotusaika, jona aikana ei makseta työttömyysetuutta. Mahdollisen odotusajan selvittää ja ratkaisee Kela, joten se ei selviä TE-toimiston tekemästä työvoimapoliittisesta lausunnosta, jossa kerrotaan oikeudesta työttömyysetuuteen.

Työttömyysturvalain mukaan alle 25-vuotiaan ammattikouluttamattoman nuoren pitää hakea (esim. kevään yhteishaussa) vähintään kahta sellaista syyslukukaudella alkavaa tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, jonka pääsykriteerit hän täyttää. Abiturienteilla tai ylioppilailla tämä tarkoittaa hakemista vähintään kahteen ammattikorkeakoulun tai yliopiston koulutusohjelmaan tai toisen asteen ammatillisen koulutuksen ylioppilaskiintiössä olevaan koulutukseen. Nuorella ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän kieltäytyy saamastaan opiskelupaikasta, omalla menettelyllään aiheuttaa sen, ettei tule valituksi koulutukseen tai jättää hakematta opiskelupaikkaa edellytetyllä tavalla.

Lisätietoja ja mm. avoimet työpaikat löydät osoitteesta te-palvelut.fi.