Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Ammattibarometri II 2022 – erityisasiantuntijoista pulaa Pohjois-Savossa

Syyskuun alun 2022 ammattibarometrissa arvioiduissa noin 200 ammattinimikkeissä osaavien työntekijöiden tarve oli lähes sama kuin keväällä 2022. Arvioituihin tehtävänimikkeisiin tuli jonkin verran muutoksia, koska keväällä arvioitiin kausityöntekijöille olevan paljon tarvetta. Keväällä työntekijäpulasta kärsiviä tehtävänimikkeitä arvioitiin 75, ja näistä vielä erityisesti pulaa kärsiviä 23. Nyt syksyn arvioinnissa luvut olivat 68 ja 19.

 

Tekijöistä ei juurikaan ollut ylitarjontaa, yleisesti voidaankin puhua työnhakijoiden markkinoista, avoimia paikkoja oli vielä syyskuun alussa erittäin paljon tarjolla. Eri seutukuntia verratessa Kuopion seudulla ja Ylä-Savossa oli osaavien työntekijöiden tarve hieman alentunut ja Varkaudessa jonkin verran kasvanut. Maailman tilanne huomioiden, voitiin havaita kuitenkin jonkin asteista varovaisuutta yrityksissä rekrytoida uusia työntekijöitä, vaikka tarvetta ehkä olisikin ollut.

 

Koko Pohjois-Savon alueella korostui eniten korkeasti koulutettujen erityisasiantuntijoiden tarve lähes kaikilla toimialoilla. Avoimia paikkoja oli kuitenkin määrällisesti enemmän asiantuntijatehtävissä, joita oli eniten sosiaali- ja terveysalalla sekä palvelualojen eri tehtävissä. Suorittavan työn tekijöistä oli pulaa erityisesti ravintola- ja puhtauspalvelualalla kaikilla seutukunnilla. Työt tehdään usein kiinteässä toimipaikassa, jolloin pitkät työmatkat luovat haasteita rekrytointeihin.

Kuopion seutu

Rakentamisen ennustettiin jatkuvan Kuopion seudulla nykyisellään jonkin aikaa ja voidaan todeta, että tarvetta osaavista rakennusalan työntekijöistä on edelleen. Rakennusalan työnantajat olivat kuitenkin huolissaan loppuvuoden tilanteesta ja varautuivat jo rakennusalan hiljenemiseen. Sosiaali- ja terveysalalla oli pulaa lähes kaikista tekijöistä, määrällisesti lähihoitajien ja sairaanhoitajien tilanne korostui muita enemmän. Palvelualoilla puhtaanapidon osaajista oli kova tarve, etenkin kotisiivoojia ja henkilökohtaisia avustajia tarvitaan edelleen yhä enemmän. Samoin ravintola- ja suurtalousalan työntekijöistä on pulaa.

Ylä-Savo

Teknologia-alan yritykset olivat varovaisia rekrytointien sekä investointien osalta, syynä oli jatkuva maailman tilanteen epävarmuus. Rekrytointitarvetta ehkä olisi, mutta tässä tilanteessa ei haluta palkata lisää työntekijöitä vaan yritetään selvitä olemassa olevalla henkilöstöllä. Erityisasiantuntijoita (korkeasti koulutetut) tarvitaan teknologia-alan kaikilla toimialoilla. Suorittavan tason työntekijöistä, kuten hitsaajat, koneistajat, koneenasentajat, raskaan kaluston asentajat, autonasentajat jne. tarvetta on koko ajan. Palvelualoilla nousivat puhtauspalvelualan työntekijät, etenkin kotisiivoojat sekä henkilökohtaiset avustajat, joiden tarve on edelleen kasvanut. Kiinteistöhuollon työntekijöistä ja vartijoista oli ja on edelleen pulaa. Sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajien ja sairaanhoitajien tarve on suurin.

 

 

Varkauden seutu

Varkauden seudulla etenkin automaatiopuolen erityisosaajista mm. sähkö- ja automaatioinsinööreistä oli pulaa ja tarvetta on edelleen tekijöistä. Teknologia-alalla oli vielä hyvä tilanne ja tilauskannat korkeat vielä syyskuussa. Kaikkia tilauksia ei uskallettu ottaa, koska ei ollut osaavia työntekijöitä ja osaajapulaa on edelleen nähtävissä. Epävarma tulevaisuus luo myös varovaisuutta investointeihin. Levyseppähitsaajatasoisista tekijöistä on myös jatkuva pula, eikä raskaan kaluston asentajia löydy. Puhtaanapitopalvelualalla nousi uutena ryhmänä kotisiivoojien ja henkilökohtaisten avustajien tarve, myös ravintola- ja suurtalousalan työntekijöistä sekä palvelualalla kiinteistöhuollon työntekijöistä on pulaa. Sosiaali- ja terveysalalla kasvaa lähihoitajien ja sairaanhoitajien tarve koko ajan.

 

Pohjois-Savon TE-toimisto on tuottanut Ammattibarometrin yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa arvioimalla 217 ammatin työvoimatarpeen. Puolivuosittain julkaistavissa katsauksessa punnitaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin. Joidenkin ammattien kohdalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.

 

Lisätietoja: johtava asiantuntija Pirjo Nissilä, p. 0295 043 645, pirjo.nissila@te-toimisto.fi

 

Liite                    www.ammattibarometri.fi

Päivitetty: 06.07.2023