Ajankohtaiset

<< Takaisin

Uutisia

null Kainuun TE -toimisto hakee hanketoimijaa työllisyyspoliittiselle hankkeelle Kainuuseen 

Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet

Hankkeen kohderyhmänä ovat:

  • henkilöt, jotka esimerkiksi pitkittyneen työttömyyden, työkyvyn tai vastaavan syyn vuoksi tarvitsevat tukea työ- tai koulutuspaikan hakemisessa, hankkeessa voidaan hyödyntää työllistymistä edistäviä palveluita (palkkatuki, työkokeilu, valmennukset) sekä
  • yhdistyksiin työllistymistä edistävillä palveluilla (työkokeilu, palkkatuki) työllistymässä olevat henkilöt, heidän jatkosuunnitelmien tukeminen ennen palvelun alkamista ja sen aikana

Tavoitteena on hankkeen tarjoamien palveluiden avulla selvittää kohderyhmän asiakkaiden palvelutarpeet ja mahdollisuudet jatkotyöllistymiseksi avoimille työmarkkinoille tai koulutustarpeiden selvittämiseksi. Hankkeessa tulee suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia kohti työelämää hyödyntäen verkosto- ja työnantajayhteistyötä. Tavoitteena on asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen tulee edistää asiakkaiden digiosaamista ja opastaa asiakkaita käyttämään työnhaun verkkopalveluja sekä lisätä heidän tietouttaan työmarkkinoista.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on kehittää ohjauksen toimintamalli välityömarkkinoiden käyttöön. Toimintamallin avulla välityömarkkinoille työllistymistä edistävien palveluiden (palkkatuki/työkokeilu) avulla työllistyneiden jatko-ohjaus työhön tai koulutukseen tulee säännönmukaiseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeen toimialueena tulee olla ensijaisesti koko Kainuu tai toimintaa tulee järjestää useamman kainuulaisen kunnan ja kaupungin alueella.

Palveluiden toteutuksessa voi hyödyntää muun muassa Julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain (916/2012) mukaisia kuntoutus-, arviointi-, koulutus- ja valmennuspalveluita sekä palkkatuettua työtä. 

Hanke voi kestää pisimmillään 30.9.2024 saakka. 
    
Hakuaika     

16.5.2022 – 30.6.2022

Hakuohjeet    

Avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot     


Hankkeesta järjestetään infotilaisuus 31.5.2022 klo 12–13 Teams -kokouksena hankkeen toteutuksesta kiinnostuneille, ilmoittautumiset ja lisätietoja hankkeesta asiantuntija Heikki Romppainen
puh. 02950 39094
heikki.romppainen@te-toimisto.fi