null Oppilaitoksista valmistuvien palvelut Satakunnan TE-toimistossa

Työnhakijaksi

Ilmoittaudu opintosi päätyttyä työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömänä päivänä. Tee se osoitteessa te-palvelut.fi > Oma asiointi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi tulee voimaan heti ilmoittautumisen jälkeen.

TE-toimisto ottaa tämän jälkeen sinuun yhteyttä 14 vrk:n sisällä joko puhelimitse (0295 –alkuinen numero), sähköpostilla taikka kirjeitse. Tarkempia ohjeita löydät Näin asioit kanssamme-sivuilta.

TE-toimiston palvelut

Avoimena olevat työpaikat löytyvät te-palvelut.fi-sivuilta. Työnhakijat voivat markkinoida itseään ja osaamistaan CV-nettipalvelun avulla. CV-netti on tietopankki, joka toimii työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamispaikkana ja sinne pääsee TE-palvelujen Oma asiointi -painikkeella

Mikäli sinulle ei ole tarjolla sopivaa työtä, voit hyötyä TE-toimiston muista palveluista, joita ovat esimerkiksi:

Ammatinvalinta- ja uraohjaus
Ammatinvalinta ja uraohjaus auttaa ja tukee sinua urasuunnitelmien teossa. TE-toimiston asiantuntija voi ohjata sinut tähän palveluun mutta voit hakeutua siihen myös oma-aloitteisesti. Ajan voi varata sähköpostilla osoitteesta uraohjaus.satakunta@te-toimisto.fi. Kerro sähköpostiviestissä mihin toimipaikkaan haluat varata ajan (Pori, Rauma, Harjavalta tai Kankaanpää).

Uraohjausta voit saada myös puhelimitse valtakunnallisen puhelinpalvelun kautta. Ilman ajanvarausta ohjausta annetaan maanantaisin ja torstaisin klo 12 -16 numerosta 0295 020 720. Ajan voi varata sähköpostilla osoitteesta tyolinja.uraohjaus@te-toimisto.fi ja tällöin sinulle soitetaan sovittuna aikana.

Koulutusneuvonta

Valtakunnallisen puhelinpalvelun kautta voit saada tietoa ja neuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa, opintojen rahoituksessa sekä eri ammatteihin johtavista koulutuksista. Koulutusneuvontaa saa numerosta 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvontaa myös facebookissa facebook.com/koulutusneuvonta

Työkokeilu

Työkokeilun tavoitteena on selvittää henkilön soveltuvuutta tiettyihin tehtäviin tai muuten selkiyttää ammatillisia suunnitelmia. Työkokeilun kesto sovitaan erikseen ja se voi olla enintään 6 kk samassa työpaikassa. työkokeilu ei ole työsuhde eikä siitä makseta palkkaa mutta sinä aikana voi saada työttömyysetuutta.

Rekrytointikokeilu

Henkilö voi yhdessä työnantajan kanssa esittää TE-toimistolle rekrytointikokeilua, jona aikana voidaan arvioida soveltuvuutta työhön, johon rekrytointikokeilun järjestäjällä on aikomus palkata henkilö. Rekrytointikokeilu ei ole työsuhde ja kesto voi olla enintään yksi kuukausi samassa työpaikassa. Rekrytointikokeilu lasketaan mukaan koeaikaan. Kokeilun aikana maksetaan samaa työttömyysetuutta kuin työttömänäkin.

Uravalmennus ja Työnhakuvalmennus

Ura- ja työnhakuvalmennus on ryhmämuotoista valmennusta, jonka tavoitteena on selkiyttää ammatillisia suunnitelmia sekä lisätä työnhakuun liittyvää osaamista. Valmennusten kesto on yleensä 1 – 4 viikkoa.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on ammatillista, yleensä tutkintoon tai osatutkintoon tähtäävää aikuiskoulutusta. Koulutuksista saa tietoa te-palvelut.fi-sivustolta. Mikäli työvoimakoulutuksen tarjonnasta ei löydy sopivia vaihtoehtoja voivat 25-vuotta täyttäneet tiedustella mahdollisuutta saada työttömyysetuutta omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen.

Satakunnan TE-toimisto facebookissa

facebook.com/kesatyotsatakunnassa - sivulle päivitetään kesä- ja kausityömahdollisuuksia.
facebook.com/tyokkarintytti - työnhakijoille sunnattu Satakunnan TE-toimiston sivu.

Työttömyysetuus

Työttömyysetuuteen (työmarkkinatuki tai työttömyyspäiväraha) on oikeutettu työtön työnhakija, joka on valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Tähän oikeuteen on kuitenkin laissa säädetty poikkeuksia.

Vailla ammatillista tutkintoa oleva nuori

Työttömyysturvalain mukaan alle 25-vuotiaan ammattikouluttamattoman nuoren pitää hakea (esim. kevään yhteishaussa) vähintään kahta sellaista syyslukukaudella alkavaa tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, jonka pääsykriteerit hän täyttää. Vain peruskoulun suorittanut voi hakea tämän sijaan myös kahta lukiopaikkaa.

Nuorella ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän on ilman pätevää syytä kieltäytynyt opiskelupaikasta taikka keskeyttänyt opintonsa, jättänyt hakematta syksyllä alkavaa opiskelupaikkaa taikka omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei ole tullut valituksi koulutukseen (esim. ei ole osallistunut pääsykokeisiin). Tällaisissa tapauksissa oikeuden voi saada vasta sitten, kun on suorittanut ammatillisen tutkinnon, täyttänyt 25 vuotta taikka ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa töissä (yli 18t/vk), yrittäjänä tai työllistymistä edistävässä palvelussa.

Odotusaika

Ilman ammatillista koulutusta ja riittävää työkokemusta olevalle alle 25-vuotiaalle nuorelle asetetaan työnhaun alkaessa 5 kk:n odotusaika, jona aikana ei makseta työttömyysetuutta. Mahdollisen odotusajan selvittää ja ratkaisee Kela, joten se ei selviä TE-toimiston työnhakijalle tekemästä työvoimapoliittisesta lausunnosta, jossa kerrotaan oikeudesta työttömyysetuuteen.

Valtakunnallinen työttömyysetuuteen liittyvä puhelinneuvonta 0295 020 701

 

Päivitetty: 27.03.2021