Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden alueelliset kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021.

Kuntakokeilun käynnistyttyä osa työnhakija-asiakkaista siirtyi kuntien asiakkaiksi ja osa jäi asiakkaiksi TE-toimistoon. Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa.

Kuntakokeilun aikana työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta.

Sinun ei itse tarvitse selvittää, oletko kuntakokeilun asiakas. TE-palveluiden valtakunnallisilta verkkosivuilta löydät lisätietoa muun muassa siitä, miten asiakkaille tiedotetaan kunnan asiakkaaksi siirtymisestä.

Satakunnan kokeilukunnat

Porin seudun työllisyyden kuntakokeilussa mukana ovat Pori, Ulvila ja Kokemäki.

Kuntakokeiluun ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat ne alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat, jotka ovat työttöminä tai työvoimapalveluissa kokeilukuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Asiakkaille tiedotetaan siirrosta TE-toimiston verkkopalvelujen asiakkaan Oma asioinnissa ja henkilökohtaisella kirjeellä.

Porin seudun kuntakokeilun asiakkaat asioivat kotikaupunkinsa (Pori, Ulvila tai Kokemäki) työllisyyspalveluiden toimipaikoissa lukuun ottamatta maahanmuuttajien kotoutumispalveluita, jotka keskitetään Poriin. Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet pysyvät ennallaan ja sähköiset palvelut ja puhelinpalvelut ovat käytettävissä kuten ennenkin. Myös aiemminkin käytettävissä olleet julkisen työvoimapalvelulain mukaiset palvelut ovat edelleen asiakkaiden käytössä ja tämän lisäksi kunnat ja kaupungit tarjoavat omia lisäpalveluitaan asiakkailleen.

Asiointiohjeet ja lisätiedot

Kokeilukunnat vastaavat asiointiohjeiden antamisesta omille asiakkailleen. Jos sinut siirretään kotikuntasi asiakkaaksi, saat sen jälkeen yhteydenoton kunnalta.

Asiointiohjeita, yhteystietoja ja tietoa kuntien tarjoamista palveluista löytyy kuntakokeilujen omilta verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavilta.

 

Päivitetty: 25.09.2023