Työllisyyspoliittiset avustukset hankkeille vuodelle 2020

Vuodelle 2020 rahoituksen saaneet hankkeet

1. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr/Työpajalta työhön!3. Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry/Avain-hanke2. Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Säätiö/ VeTu-projekti6. Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry/OMAURA7. Suomen Punainen Risti/Kontti-kierrätystalo/Konttityö Pori4. Rauman Seudun Katulähetys ry/Satakunnan valmennuspalvelu VALO5. Rauman Seudun Työnhakijat ry/Takaisin työelämään-hanke

TE-toimisto voi myöntää työllisyyspoliittista avustusta (TYPO-hanke -avustus) 1.1.2020 - 31.12.2020. Avustuksen saajana voi olla yhdistys/järjestö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Avustusta ei voi myöntää yritykselle eikä yksityishenkilölle. 

Hankekriteerit vuodelle 2020

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmena vuotena samalle hankkeelle. Sosiaalisten yritysten perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017)

Hakukriteereistä

Satakunta myöntää tukea hankkeille, jotka kehittävät malleja TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi avoimille työmarkkinoille ja käyttävät opinnollistamista, esim. VALO-valmennusmallia, työnhakijoiden ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Tilanteissa, joissa hanke työllistää palkkatuella työttömän, hankkeen tavoitteena tulee olla, että asiakkaalle saadaan uusi työpaikka avoimilta markkinoilta ennen palkkatukijakson päättymistä. Kokemus opinnollistamisesta ja palkkatuen edelleensiirroista yrityksiin katsotaan eduksi.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita hankkeen toimintaideaan, määrällisiin tavoitteisiin, hankehenkilöstön osaamiseen, opinnollistamiseen, aktiiviseen yhteistyöhön yrityskentän, oppilaitosten, muiden hankkeiden ja yhteistyökumppanien kanssa, innovatiivisuuteen, asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Hankkeella on oltava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä TYPO-hankeavustus maksetaan 1 - 2 kuukautta takautuvasti.

Lisätiedot: Palveluesimies/välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala, satu.viitala@te-toimisto.fi, p. 0295 045 195