Yhteistyökumppaneille

Satakunnan TE-toimisto on alueensa työmarkkinoiden asiantuntija. TE-toimisto tarjoaa yksilöllistä ja kattavaa asiantuntemusta henkilöstön hankintaan, kehittämiseen ja vähentämiseen. Satakunnan TE-toimiston toimialueena on koko Satakunta.Toimipaikat sijaitsevat Porissa, Raumalla, Harjavallassa ja Kankaanpäässä sekä Työvoiman palvelukeskukset Porissa ja Raumalla.

Toimiston puhelinvaihde 0295 045 000

Satakunnan TE-toimiston johto

Johtaja Juhani Sundell

Työnhakijapalvelut
Palvelujohtaja Teemu Niemelä

Yrityspalvelut ja työvoimakoulutus
Palvelujohtaja Satu Remmer

Tuettu työllistyminen ja keskitetyt palvelut
Palvelujohtaja Päivi Laine

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Satakunnan TE-toimiston organisaatiokaavio.


Työllisyyskatsaus - Satakunta

Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Työllisyyskatsaukset
Ammattibarometri - Satakunta

Ammattibarometri kertoo TE-toimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä.

Ammattibarometri

Tiedotusvälineiden yhteydenotot

Taina Kynäsniemi, viestintäasiantuntija, p. 0295 045 085 

Päivitetty 17.12.2020
Oma
asiointi