Yhteistyökumppaneille

Satakunnan TE-toimisto on alueensa työmarkkinoiden asiantuntija. TE-toimisto tarjoaa yksilöllistä ja kattavaa asiantuntemusta henkilöstön hankintaan, kehittämiseen ja vähentämiseen. Satakunnan TE-toimiston toimialueena on koko Satakunta.Toimipaikat sijaitsevat Porissa, Raumalla, Harjavallassa ja Kankaanpäässä sekä Työvoiman palvelukeskukset Porissa ja Raumalla.

Toimiston puhelinvaihde 0295 045 000

Satakunnan TE-toimiston johto

Johtaja Juhani Sundell

Työnhakijapalvelut
Palvelujohtaja Teemu Niemelä

Yrityspalvelut ja työvoimakoulutus
Palvelujohtaja Satu Remmer

Tuettu työllistyminen ja keskitetyt palvelut
Palvelujohtaja Päivi Laine

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Satakunnan TE-toimiston organisaatiokaavio.

Työllisyyskatsaukset - Satakunta

Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Ammattibarometrit - Satakunta

Ammattibarometri kertoo TE-toimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä.

Tiedotusvälineiden yhteydenotot

Taina Kynäsniemi, viestintäasiantuntija, p. 0295 045 085 

Päivitetty 8.7.2020
Oma
asiointi
Haussa olevat työpaikat

Haussa oleva työvoimakoulutus

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)