null Starttirahaa työttömille ja palkkatukia yli 300 pv työmarkkinatukea saaneille myönnetään rajoitetusti

Satakunnan ELY-keskus on osoittanut työ- ja elinkeinoministeriöltä saatua työllisyysmäärärahaa Satakunnan TE-toimistolle 746 000 €. Määräraha on vuoden 2014 siirtomäärärahaa ja siitä voidaan tehdä päätöksiä vuoden 2015 loppuun asti. Määrärahasta kohdennetaan työttömien starttirahapäätöksiin 150 000 € ja 596 000 € yli 300 pv työmarkkinatukea saaneille. Määrärahalla voidaan tehdä syyskuun aikana yhteensä lähes 300 päätöstä.

Palkkatukea tai starttirahaa voidaan osoittaa ilman vuoden lopun määräaikarajoitusta edelleen myös STX:stä irtisanotuille (EGR-tuki) ja palkkatukea kuntien työllistämisvelvoitteen perusteella työllistettäville.

Ennen palkkatuki- tai starttirahahakemuksen jättämistä palkkatuella mahdollisesti työllistettävän tai starttirahaa hakevan aloittavan yrittäjän tulee sopia asiasta TE-toimiston nk. omavirkailijan tai tarvittaessa muun virkailijan kanssa.

Päivitetty: 27.03.2021