null TE-toimistojen sidosryhmätyytyväisyyskysely 2021: Satakunnan TE-toimisto koetaan hyväksi yhteistyökumppaniksi

Tyytyväisimpiä sidosryhmät ovat Pohjanmaan-, Satakunnan-, Etelä-Pohjanmaan sekä Kainuun TE-toimistoihin, joiden osalta keskimääräinen kokonaistyytyväisyysarvio oli hyvällä tasolla. Satakunnan TE-toimisto sai sidosryhmiltään kokonaistyytyväisyysarvosanaksi 4,24 (asteikko 1-5). Valtakunnallisesti keskiarvo oli 3,87.

TE-toimistojen toista kertaa toteutetun sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat TE-toimiston kanssa tehdyn yhteistyön hedelmälliseksi ja asenne yhdessä tekemiseen on hyvä. Yhteistyössä oli huomioitu asiakaslähtöisyys ja sen on koettu olleen joustavaa ja nopeaa.

Sidosryhmien vastausten mukaan asiakaspalvelussa on onnistuttu. TE-toimistoista löytyy asiakaspalvelua ja asiantuntijat ovat osaavia, ja joita on helppo lähestyä. Myös kuntakokeiluun liittyvä yhteistyö strategisella tasolla on toiminut hyvin.

Kiitosta saivat lisäksi TE-toimistojen järjestämät aktivointipäivät, alueelliset työllisyyskatsaukset sekä palkkatukiasioiden nopea käsittely.  TE-toimisto koetaan luotettavaksi ja asiantuntevaksi kumppaniksi. Sen sijaan toiminnan joustavuudessa ja yhtenäisyydessä sekä asiakaslähtöisuudessa nähdään edelleen kehitettävää. TE-toimistojen resurssien riittävyydestä kannettiin huolta ja se nähtiin monelta osin pullonkaulana.

Kokonaisuutenaan arvioiden sidosryhmien tyytyväisyys TE-toimistojen toimintaan ja yhteistyöhön on hyvällä tasolla ja kehittynyt myönteisesti huolimatta toimintaympäristön merkittävistä muutoksista.

Sidosryhmillä tarkoitetaan viranomaiskumppaneita, palveluntuottajia ja muita kumppaneita. 
 

 

Päivitetty: 06.07.2023