null Tiedoksi työnantajille, muutos ryhmälomautusmenettelyyn 1.7.13 alkaen

Ryhmälomautusmenettely työnhaun käynnistämisen tapana päättyy 1.7.2013 alkaen. Jatkossa kaikki lomautetut käynnistävät työnhaun itse TE-toimiston Oma työnhaku -verkkopalvelussa.

Työnantaja voi sopia lomautettavien työntekijöiden kanssa tarvittavien selvitysten toimittamisesta keskitetysti TE-toimistoon osoitteella kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi. Tarvittavat selvitykset ovat kopio työsopimuksesta tai määräyskirjasta tai muu selvitys työsuhteen ehdoista, kopio lomautusilmoituksesta tai –todistuksesta.

Työsopimuslain mukaiset lomauttamiseen liittyvät työnantajan velvoitteet eivät tässä yhteydessä muutu. Jos työnantaja lomauttaa vähintään 10 työntekijää, työnantaja toimittaa jatkossakin TE-toimistolle työsopimuslain mukaisen ennakkoilmoituksen. Ilmoituksessa työnantaja antaa arvion lomautettavien työntekijöiden lukumäärästä, lomautuksen toteuttamistavasta sekä arvion lomautuksen ajankohdasta.

Kun harkitset lomautusmenettelyä, ota välittömästi yhteyttä Satakunnan TE-toimistoon.
Opastamme menettelytavoista ja jatkotoimenpiteistä sekä sovimme esim. infotilaisuuksien järjestämisestä. Lisätietoja lomauttamisesta.

Yhteystiedot:

vko 27 ja 29 Outi Kontas, p. 0295 045 071
vko 28 Teemu Niemelä, p. 0295 045 116
vko 30 Sinikka Aatrakoski, p. 0295 045 210
vko 31 Juri Raikkerus, p. 0295 045 136,

Vaihde 0295 045 000

Toimipaikkojen yhteystiedot.

 

Päivitetty: 27.03.2021