null Tiedote Valmet Automotiven rekrytoinneista

Valmet Automotive Oy:n Uudenkaupungin autotehtaan mittavat rekrytoinnit saivat viime viikolla mediassa paljon huomiota. Julkisuudessa on esiintynyt jonkin verran epätietoisuutta rekrytoinnin toteuttamisesta, koska yrityksen on erikseen kerrottu lähestyneen joitakin Uudenkaupungin lähellä sijaitsevia kaupunkeja (mm. Turku ja Rauma). Satakunnan ELY-keskus ja Satakunnan TE-toimisto haluavat tällä tiedotteella selventää tilannetta ja kertoa rekrytointiin liittyvistä menettelytavoista. Autotehtaan rekrytointitarve on niin suuri, että työpaikkoja markkinoidaan yrityksen kanssa sovitusti kaikkien TE-toimistojen alueilla. Koordinaatiota hoitaa Varsinais-Suomen TE-toimisto.  Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Valmetin edustajat ovat informoineet TE-toimistoja seuraavista menettelytavoista:

Valmet Automotive Oy ja sen yhteistyökumppani Opteam eivät halua TE-toimistojen tekevän työtarjouksia avoimeksi tuleviin työpaikkoihin. Yritys toivoo, että TE-toimistot tukevat työpaikkoihin hakeutumista tiedottavan työnvälityksen keinoin. Työpaikkoihin ohjaamisen ja työhön hakemisen tulee perustua ehdottomasti vapaaehtoisuuteen ja aktiiviseen markkinointiin potentiaalisille hakijoille. Varsinais-Suomen TE-toimisto tulee järjestämään säännöllisesti mm. pestuumarkkinoita ja muita asiakastilaisuuksia. Lisäksi työpaikoista tiedotetaan asiakkaille alueellisesti ja valtakunnallisesti kaikilla käytettävissä olevilla kanavilla.

Autotehtaalle töihin hakevat ohjataan hakemaan sekä rekrytointikoulutukseen että avoinna oleviin työpaikkoihin. Opteam hoitaa työnhakijoiden hakijoiden ohjauksen eteenpäin valintaprosessissa. Yritys avaa lähiaikoina uudet nettisivut, joilla kerrotaan mm. asumismahdollisuuksista ja kulkemiseen liittyvistä asioista. Koska asuntotilanne ja monien työnhakijoiden taloudellinen tilanne on sen kaltainen, että työssäkäynti autotehtaalle on vaikeasti järjestettävissä, voisi kuntien tuki kuljetusten järjestämiseen olla erittäin tärkeää. Myös yhteinen tiedottaminen mahdollisuuksista työllistyä ja kuljetusten järjestämisestä autotehtaalle lisäisi varmasti kiinnostusta työnhakijoiden keskuudessa hakeutumiseen töihin Uuteenkaupunkiin.

Satakunnan ELY-keskus ja TE-toimisto osallistuvat mielellään kaikkiin yhteisiin hankkeisiin, joilla voidaan edesauttaa satakuntalaisten työllistymistä Valmet Automotivelle. Satakunnan TE-toimistosta on nimetty yhdyshenkilöt autotehtaan rekrytointiin. Kuluvalla viikolla joukko Satakunnan TE-toimiston virkailijoita käy paikan päällä tutustumassa tilanteeseen.

Asiasta kiinnostuneita kuntia pyydämme ilmoittamaan kiinnostuksestaan olla tukemassa rekrytointeja Satakunnasta palvelujohtaja Satu Remmerille (satu.remmer@te-toimisto.fi, puh  0295 045 141 tai 050 396 2870) tai TE-toimiston johtajalle Juhani Sundellille (juhani.sundell@te-toimisto.fi, puh 0295  022 117). Lupaamme pitää asiasta kiinnostuneita alueemme kuntia asiasta ajan tasalla ja järjestää tarvittaessa neuvotteluja.

Marja Karvonen, ylijohtaja           
Satakunnan ELY-keskus             

Juhani Sundell, johtaja
Satakunnan TE-toimisto                               

Päivitetty: 27.03.2021