Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Hämeen ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä väheni

Tuore ammattibarometri julkaistu

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään TE-toimistoissa. TE -toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin. Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Tuoreesta ammattibarometristä ilmenee, että Hämeessä juuri nyt erityisesti pulaa sosiaalityön erityisasiantuntijoista, sovellusohjelmoijista, lähihoitajista, yleislääkäreistä, kuulontutkijoita, puheterapeuteista, koneenasettajista ja koneistajista.

Työvoiman ylitarjontaa sen sijaan arviointiin olevan 26 eri ammatissa. Muutokset työvoiman ylitarjontalistalla ovat viime aikoina olleet vähäisiä, mutta nyt tehdyssä arvioissa listalle nousivat uusina ammatteina esimerkiksi hotellin vastaanottovirkailijat, kahvila- ja baarimyyjät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät ja tuote-esittelijät.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2021
 

Tästä linkistä pääsee tutustumaan ammattibarometriin kokonaisuudessaan, tulokset tarkasteltavissa myös seutukunnittain https://www.ammattibarometri.fi/