Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuen hakumenettelyä kevennetty

Palkkatuen hakumenettelyä on kevennetty entisestään. Vuoden 2013 alusta lähtien ei enää ole pyydetty työnantajalta kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriotetta, vaan TE-toimisto tarkistaa viran puolesta tarvittavat tiedot. Nyt on päästy keventämään työnantajan hallinnollista työtä entisestään. Jatkossa ei enää pyydetä myöskään todistusta verojen maksamisesta tai verovelkatodistusta, sillä 31.5.2013 on TE-toimiston järjestelmässä otettu käyttöön Verotodistushaku-sovellus (veroTH). Verotodistushaulla TE-toimiston virkailija saa verotodistusta vastaavat tiedot suoraan Verohallinnolta. Tämä on mahdollista, koska vuoden alusta lakia muutettiin siten, että TE-hallinnolla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpanossa välttämättömät tiedot mm. verottajalta. Verotodistushakua saa käyttää vain palkkatukihakemuksen käsittelemistä varten.