Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työllisyyspoliittisen avustuksen hankekriteerit vuodelle 2022

 

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseksi. Avustuksella rahoitettavan hankkeen toiminnan tulee parantaa konkreettisesti työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia sekä ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille, mutta luoda myös työmahdollisuuksia välityömarkkinoille.


Avustuksella tulee järjestää ja/tai kehittää uusia palveluja sekä toimintamalleja ja hankkeen tulee panostaa palvelunsa esittelyyn, jotta toimintaa on helppoa markkinoida kohderyhmälle. Hankkeen toimintamallissa on huomioitavaa, ettei se saa olla päällekkäistä toimintaa TE-toimiston palvelujen tai ostopalveluina hankittujen palvelujen kanssa. Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustusta hanketoimintaan ei kuitenkaan myönnetä sellaiselle kunnalle, joka osallistuu kuntakokeiluun. Avustuksen myöntää TE-toimisto.


Avustuksella voidaan kattaa hankehenkilökunnan palkkauskustannuksia ja muita hanketoimintaan liittyviä kustannuksia. Avustus ei ole yleisavustus yhteisön toimintaan, eikä hanke voi harjoittaa elinkeinotoimintaa tai tarjota kuntouttavan työtoiminnan palveluita. Pelkkiä kehittämishankkeita tai vain asiakkaiden elämänhallintaa tukevia hankkeita ei voida avustaa. Toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä työllisyyspoliittinen avustus maksetaan 1–2 kuukautta takautuvasti.


Hämeen TE-toimiston alueella avustukset vuodelle 2022 kohdennetaan pääosin jatkohakemuksiin, mutta mahdollisuus on myös myöntää avustusta uusiin hankkeisiin.
 

Kohderyhminä

  • ​​Heikossa työmarkkinatilanteessa olevat (mm. osatyökykyiset, erityistä tukea tarvitsevat, maahanmuuttajat jne)
  • Nuoret sekä yli 50-vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve
  • Pitkään työttömänä olleet JTYPL:n mukaiset työttömät

 

Vuoden 2022 rahoitettavia hankkeita valittaessa kiinnitämme huomiota seuraaviin asioihin

  • ​​​​​Vahva yhteistyö TE-toimiston, oppilaitosten ja kuntien sekä myös hankkeiden kesken
  • Vahvaa yritysyhteistyötä työllistymispolkujen rakentamiseksi
  • Avoimille työmarkkinoille ja/tai koulutukseen suuntaavaa hanketoimintaa
  • Innovatiivisyyttä palveluiden, toimintamallien ja uusien keinojen luomiseen sekä käytäntöön viemiseen


Alustavan arvion mukaan Työllisyyspoliittisen avustuksen haku on avautumassa lokakuussa sähköisen järjestelmän kautta, josta tulee vielä tarkempaa tietoa lähempänä haun aukeamista. Kaikki hakemukset tulee jättää uuden sähköisen järjestelmän kautta, emmekä ota hakemuksia vastaan ennen virallisen haun avautumista.


Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Kirsi Pasuri p. 0295 041 695, Hämeen TE-toimisto
•    Lisätietoa työllisyyspoliittisesta avustuksesta
•    Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (finlex.fi)

 

Työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2021
Hämeessä työllisyyspoliittista avustusta vuonna 2021 saavat seuraavat hankkeet
•    Avain-säätiö, AvainSteppi -laajennettu työhönvalmennus (Lahden ja Hämeenlinnan seutukunnat)
•    Hyria säätiö sr, Työkykyinen II  (Lahden seutu, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi)
•    Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry, WorkLAB (Kanta- ja Päijät-Häme)
•    Hämeen Mokia ry, Valjakolla työelämään (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala)
•    Hämeen Setlementti ry, TyöPolku II (Hämeenlinna, Janakkala, Lahti, Forssa, Riihimäki)
•    Jyränkölän Setlementti ry, Tukirinki -työllistämishanke (Heinola, Sysmä, Hartola)
•    LounaPlussa ry, TriPla II (Kanta-Häme)
•    Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Työllisty Hyvässä Seurassa (Päijät-Häme)
•    Riihimäen kaupunki, Fiksun työllistäjän Riksu (Riihimäki)
•    Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piiri ry, Avustajatoiminnasta vanhustyön ammattilaiseksi, (Hämeen TE-toimisto toimialue sekä Akaa, Hyvinkää, Somero ja Urjala)