null Työllisyyspoliittiset avustukset vuonna 2021

Kaakkois-Suomen TE-toimisto myöntää työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2021 ensisijaisesti hankkeille, jotka tähtäävät TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen. Erityistä huomiota valinnassa kiinnitetään hankkeiden toiminnan vaikuttavuuteen, tarjottavaan ohjaukseen, verkostoitumiseen sekä hankkeissa tarjottaviin työtehtäviin. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla ensisijaisesti pitkään työttömänä (vähintään 12 tai 24 kk) olleet työnhakijat. Tuettavassa hankkeessa tulee olla vähintään 20 asiakasta yhtä tuettua työntekijää kohti. Hankehenkilöstöltä edellytetään riittävää osaamista työnhakijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa. Lisäksi uusilta hankkeilta toivotaan uusia asiakaspalvelumalleja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen ohjaamiseen (palvelupolun uudistaminen, opinnollistaminen).

Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueella työllisyyspoliittiset avustukset vuodelle 2021 kohdennetaan alueittain hankkeisiin pitkäaikaistyöttömien määrän perusteella tai hankkeisiin, joissa pääasiallisena kohderyhmänä tulee olla joko osatyökykyiset tai nuoret. Jatkavat hankkeet sisällytetään edellä mainittuihin ryhmiin. Kaakkois-Suomen TE-toimiston myöntämä työllisyyspoliittisten avustusten kokonaissumma on noin 2 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

Hakemukset työllisyyspoliittisista avustuksista liitteineen (TEM 3.08 + 3 kpl liitteitä) toimitetaan keskiviikkoon 11.11.2020 klo 16.15 mennessä sähköpostilla: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi tai osoitteeseen Kaakkois-Suomen TE-toimisto, PL 1010, 45101 Kouvola. Hakuaika avustuksille on 13.10.-11.11.2021.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tulee keskittämään 100-prosenttiset palkkatuet jatkossakin pääsääntöisesti avustettaville hankkeille, joissa myös asiakkaille tarjotaan palkkatukimääräysten mukainen tarvittava tuki ja ohjaus.

Lisätiedot: palveluesimies Kai Greijula, kai.greijula@te-toimisto.fi, p. 0295 042 271

Linkit 13.10. pidetyn hakuinfon materiaaleihin:

Työllisyyspoliittinen avustus 2021
Nostoja Kaakkois-Suomen työllisyydestä