Palvelutarpeen mukainen palveluvalikko työttömyyden eri vaiheissa

Työnhaun eri vaiheissa sinulle tarjotaan palveluntarpeeseesi soveltuvia palveluita.

Palvelut ovat käytössäsi riippumatta työttömyytesi kestosta. Edistääksemme paluutasi työelämään seuraamme tilannettasi tehostetusti ja tarjoamme palveluita käyttöösi erityisesti, kun työttömyyttä on kestänyt 2 kuukautta tai jos työttömyys jatkuu vielä 9 kuukauden jälkeen.

TE-toimiston asiantuntija on sinuun yhteydessä ja valitsette yhdessä palveluntarpeeseesi parhaiten soveltuvan palvelun. Sovit asiantuntijan kanssa tämän palvelun toteuttamistavasta tai siihen osallistumisesta mahdollisimman pian.

Huomioithan, että sovitusta palvelusta kieltäytyminen tai kutsun sivuuttaminen voi johtaa työttömyysetuuden pidättämiseen.

Sinulle tehdään työtarjouksia tai sinut esitellään avoinna olevaan ja osaamistasi vastaavaan työpaikkaan. Työtarjous velvoittaa sinut hakemaan tätä työpaikkaa ja ilmoittamaan TE-toimistolle lopputuloksesta. Esittelyn yhteydessä työnantaja arvioi osaamisesi riittävyyden ja on sinuun mahdollisesti yhteydessä.

Osallistut seuraavaan työnhakutaitojasi ja työmarkkinoille verkostoitumista edistävään työnhakuvalmennukseen tai uravalmennukseen, jossa saat tukea työnhakuusi tai uravaihtoehtojen selvittelyyn valmennuksen ja työtehtäviin tutustumalla. Sitoudut osallistumaan 5-20 päiväiseen valmennukseen sovitusti. Oma virkailijasi esittelee sinulle valmennusvaihtoehdot.

Osallistut Rekrytoiva Satakunta-palveluun. Palvelu koostuu työnhakua edistävien työ- ja koulutusmahdollisuuksien hakemisesta sekä omien työnhakutaitojen ja työnhaun asiakirjojen ajan tasalle laittamisesta.

Sinulle hankitaan työhönvalmentaja, joka opastaa sinua työnhaussa sekä auttaa löytämään ja hakemaan sinulle soveltuvia työpaikkoja.

Osallistut työkokeiluun työpaikalla. Työkokeilu auttaa selvittämään ura- ja koulutusvaihtoehtoja sekä tukee paluuta työmarkkinoille, jos edellisestä työsuhteesta on kulunut jonkin aikaa

Haet koulutukseen. Tarjolla on laaja valikoima eripituisia ammatillisia valmiuksia lisääviä sekä tutkintotavoitteisia koulutuksia. Voit tietyissä tilanteissa sopia TE-toimiston kanssa tutkintoon johtavan ja työllistymisen edellytyksiä lisäävän koulutuksen suorittamisesta työttömyysetuudella. Rekrytointikoulutusten kautta sinulla on mahdollisuus työllistyä nopeasti lyhyen pätevöittävän koulutuksen kautta, kun sinulla on työnantajan edellyttämä ammatillinen perusosaaminen

Ammatinvalinta- ja uraohjaus on kaikissa vaiheissa mukana oleva palveluntarpeen mukainen vaihtoehto - selvitä oman virkailijasi kanssa, miten pääset mukaan ohjaukseen.

Palkkatukea voidaan käyttää asiakkaan pitkäaikaistyöttömyyden tai sen riskin ja osaamisvajeen perusteella työnhaun kaikissa vaiheissa - selvitä oman virkailijasi kanssa onko työnantajalla mahdollisuus saada sinusta tukea tiettyihin työtehtäviin.

Sovin virkailijan kanssa työ- ja toimintakykyni selvittämiseen liittyvistä palveluista. TE-toimisto voi tarvittaessa ohjata sinut kunnan tai erikoissairaanhoidon palveluihin, esim. työttömien terveystarkastukseen. Myös TE-toimistossa on työkykyasioihin erikoistuneita asiantuntijoita, joilta voit saada neuvoja ja jotka voivat hankkia sinulle työkykyyn liittyviä arviointipalveluja.