Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Pohjois-Savon Ammattibarometri II/2019: Ammattitaitoisen työvoiman kysyntä on kasvanut koko maakunnassa

Yhä useamman ammattiryhmän työntekijöistä on pulaa koko Pohjois-Savon alueella. Kilpailun kiristyessä yrityksen myönteisellä työnantajamielikuvalla on yhä suurempi rooli ammattitaitoisten työntekijöiden saavuttamisessa.

Syksyn 2019 Ammattibarometrissä korostuu Pohjois-Savon kasvava tarve osaaville työntekijöille. Työntekijöitä tarvitsevien alojen määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana koko maakunnan alueella. Kysyntä on kasvanut erityisesti rakennusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Toissa vuoteen verrattuna työvoiman ylitarjonta-ammattien määrä on laskenut lähes puoleen sekä Kuopion että Varkauden alueilla, mutta noussut hieman Ylä-Savossa.

Yrityksen positiivinen työnantajamielikuva ja imago houkuttelevat ammattitaitoisia työntekijöitä

Alueen toimijoiden kanssa keskusteluissa nousi esille, että ammattitaitoinen, osaava henkilökunta on arvokasta pääomaa, jonka houkuttelemiseksi yhä keskeisempää on yrityksen työnantajamielikuva ja imago. Reiluus, joustavuus ja yhteistyö korostuvat yrityksen positiivisen imagon luomisessa. Pohjois-Savon alueella esiintyy paikoittain ylitarjontaa tietyissä ammattiryhmissä, joista taas on tietyillä alueilla pulaa. Yhteistyö eri alueiden toimijoiden kanssa tarjoaa uusia loistavia mahdollisuuksia sekä yrityksille että työntekijöille.

Teknologia- ja teollisuusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä myyntialan osaajista kova kysyntä Pohjois-Savon alueella

Kuopion alueella kaivataan erityisesti ravintola- ja siivousalan osaajia kymmeniin eri yrityksiin. Taitaville kokeille ja tarjoilijoille on kova kysyntä Kuopiossa. Opetusalalla pulaa on lastentarhaopettajista ja erityisopettajista. Lisäksi psykologeille, myyntiedustajille ja suoramyyjille on erityinen tarve. Rakennusalalla pulaa on muun muassa rakennustyönjohtajista, rakennussähköasentajista ja rakentamisen asiantuntijoista.

Varkauden alueella kysyntää riittää konetekniikan asiantuntijoista. Siivousalalla kaivataan erityisesti laitos- ja toimistosiivoojia. Lisäksi alueella kaivataan sanomalehtien jakajia, lähettejä sekä kantajia. Tarvetta on myös lähihoitajille sekä myyntiedustajille ja –neuvottelijoille.

Ylä-Savon seudulla teknologia- ja teollisuusyritykset tarvitsevat muun muassa tekniikan asiantuntijoita, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoita sekä koneistajia ja hitsaajia. Lisäksi alueella on kysyntää lähihoitajista, sairaanhoitajista ja lastentarhaopettajista. Erityinen tarve on myös myyntiedustajille ja myyjille.

Pohjois-Savon TE-toimisto tuottaa Ammattibarometrin yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa arvioimalla 217 ammatin työvoimatarpeen. Puolivuosittain julkaistavissa katsauksessa punnitaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin. Joidenkin ammattien kohdalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. 

Lisätietoja: Pohjois-Savon TE-toimisto, asiantuntija Pirjo Nissilä, pirjo.nissila@te-toimisto.fi tai 0295 043 645

www.ammattibarometri.fi/