Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat 1.9.2014 alkaen

Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014. Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutokset vuorotteluvapaalakiin.

Vuorotteluvapaalle jäävälle asetetaan yläikäraja, joka on 60 vuotta. Ikäraja on sidottu työeläkelainsäädäntöön. Yläikäraja ei tule koskemaan ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorottelukorvaus pysyy ennallaan. Lue lisää linkistä.