KISÄLLI palveluna

Kisällinä nuori hankkii osaamista oikeissa työtehtävissä. Työssä opittuja taitoja sisällytetään opinnollistamalla osaksi ammatillista tutkintoa. Osaamisen hankkimiseen voidaan liittää erilaisia TE-toimiston tarjoamia palveluita.

Opinnollistaminen

Opinnollistaminen on työskennellessä hankitun osaamisen liittämistä osaksi ammatillista tutkintoa. Työnantajan ja oppijan välille ei solmita oppisopimusta eikä välttämättä edes työsopimusta, vaan tutkintovaatimusten mukaista osaamista voidaan hankkia esimerkiksi työkokeilun aikana. Kun osaamista on kertynyt riittävästi, työpaikalla järjestetään näyttö, jossa oppija osoittaa hankitun osaamisen (esim. tutkinnon osan) ja saa todistuksen osaamisestaan (osatutkintotodistus).

TE-toimiston palvelut KISÄLLIn tukena

Työkokeilu

Työkokeilu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tutustua uuteen alaan, oppia työelämätaitoja ja kerryttää työkokemusta. Työkokeilu ei ole työsuhde eikä työnantaja maksa työkokeilijalle palkkaa. Työkokeilusopimuksen kesto harkitaan kunkin asiakkaan kanssa erikseen, mutta se voidaan tehdä korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi saman työnantajan kanssa. Kunnalla työkokeilu voi kestää 12 kuukautta, jos työtehtävät välillä vaihtuvat. Yleensä aloitetaan maksimiaikaa lyhyemmillä kestoilla ja työkokeilusta sovitun tavoitteen mukaista etenemistä seurataan. Työkokeilussa nuori on työssä 4-8 tuntia päivässä, enintään 5 päivänä viikossa. Työkokeilusta tehdään kirjallinen sopimus TE-toimiston, työkokeilun järjestäjän ja nuoren välillä. Työnantaja huolehtii työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta. Kisälli-nuori voi hankkia osaamista työpaikalla työkokeilun aikana ja opittuja taitoja voidaan opinnollistaa eli sisällyttää osaksi ammatillista tutkintoa.

Palkkatuki

Palkkatuki on työnantajalle maksettavaa tukea, jonka myöntäminen perustuu työttömän työnhakijan palkkatuen tarpeeseen. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kisälli-nuori voi hankkia osaamista työpaikalla palkkatuetun työn aikana ja opittuja taitoja voidaan opinnollistaa eli sisällyttää osaksi ammatillista tutkintoa.

Palkkatuettu aika ja tuen määrä riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta. Palkkatuki voi seurata työkokeilujaksoa, eikä palkkatukea edeltävä työkokeiluaika lyhennä palkkatukiprosenttiin vaikuttavaa työttömyydeksi laskettavaa aikaa. Jos työnantaja on kiinnostunut tarjoamaan nuorelle koko tutkinnon suorittamisen ajaksi oppisopimuspaikan, voidaan palkkatukea tietyin edellytyksin myöntää koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Palkkatuen kesto harkitaan TE-toimistossa ja päätös palkkatuesta pitää tehdä aina ennen työsuhteen alkua.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennusta käytetään yleensä työnhakijan tukena työpaikan etsimisessä. Jos työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön sisältyy opinnollistamista eli osaamisen hankkimista ja sen osoittamista näytöillä, työhönvalmennusta voidaan käyttää myös työnantajan ja oppijan tukena opintojen suorittamisessa. Työhönvalmentaja voi myös toimia työnantajan valtuuttamana asiamiehenä esimerkiksi palkkatukea haettaessa. Työhönvalmennus on sekä nuorelle että työnantajalle maksutonta.​​​​​