Kontaktuppgifter

Du sköter dina ärenden hos arbets- och näringstjänsterna via Mina e-tjänster -servicen.

Egentliga Finlands TE-byrås registraturskontor:
Postadress: PB 235, 20101 ÅBO
registratur.egentligafinland(a)te-byrån.fi

Telefonservice för kunder

Personkunder-riksomfattande telefonservice:
 tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivare och företagskunder:
 tel. 0295 044 502 (kl. 9.00–16.15)

Havsförmedling
tel. 0295 044 821
Skicka kontaktbegäran:
registratur.egentligafinland(a)te-byrån.fi

Mediakontakter:
Tarja Tötterman, kommunikationsexpert
p. 0295 044 797

SamtalsavgifterDataskyddsrbeskrivningar över kundsamtalTE-telefonservicens avvikande betjäningstider

Verksamhetsställen

Öppettider och besöksadresser hittas på verksamhetsställenas egna sidor.

E-
tjänster


>> Vanliga frågor