Kontaktuppgifter

 

Nylands TE-byrås registratorskontor:
Postadress: PB 1003, 00521 Helsingfors
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Obs! E-posten är en oskyddad förbindelse. Förmedla bilagor med personliga uppgifter i första hand via E-tjänster eller via post.

Telefonservice för kunder:

Personkunder riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl.9.00-16.15)

Personal customers national phone services:
tel. 0295 020 713 (Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m.)

Arbetsgivar- och företagkunder Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (kl 9.00–16.15)

Tidsbeställning till yrkes- och karriärvägledning:
tel. 0295 041 400 (må–to kl.12.00–14.00)
Vägledning tillsvidare per telefon eller med hjälp av annan fjärranslutning.

Rekryteringsfrågor: rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

EURES och Arbetstillståndsärenden:
eures.uusimaa@te-toimisto.fi & tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi
» Nylands TE-byrås arbetstillståndsärenden

Ärenden gällande alterneringsledighet:
Postadress: Nylands TE-byrå, alterneringsledighetärenden, PB 1003 00521 Helsingfors
E-post: vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

Stödtjänster för sysselsättning vid frågor om arbetsförmåga:
Koordinatorer för frågor om arbetsförmåga: tyokykykoordinaattori.uusimaa@te-toimisto.fi

Riksomfattande telefonservice

» Registerbeskrivningar över kundsamtal

Verksamhetställenas öppettider: se öppettider på verksamhetsställenas egna sidor på vänstra sidan. Oberoende av din boplats kan du välja att uträtta dina ärenden i vilka av våra verksamhetställen som helst.

Mediakontakter:
tel. 0295 041 275 (kl 9.00–15.00)
viestinta.uusimaa@te-toimisto.fi

Telefonservicens och verksamhetsställenas avvikande öppettider 2020:

Våra verksamhetsställen i Helsingfors centrum, Östra centrum och Esbo är helt stängda på grund av undantagssituationen orsakad av coronaviruset. Verksamhetsställena i Helsingfors centrum och Östra centrum hålls stängda till 31.8.

Samtalsavgifter

E-
tjänster


>> Vanliga frågor