Kontaktuppgifter

Österbottens TE-byrås registraturskontor:
Postadress: PB 66, 65101 Vasa
registratur.osterbotten(a)te-byran.fi

Obs! E-posten är en oskyddad förbindelse.

Förmedla bilagor med personliga uppgifter i första hand via E-tjänster. I fall du inte kan anlita E-tjänster kan du använda s.k. skyddad post https://turvaposti.te-toimisto.fi/

 

Telefonservice för kunder:

Personkunder-riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Personal customers-national phone services:
tel. 0295 020 713 (Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m.)

Arbetsgivare och företagskunder:
tel. 0295 056 001 (kl. 9.00–16.15)
foretagstjanster.osterbotten(a)te-byran.fi

SamtalavgifterRegisterbeskrivningar över kundsamtal

 

Verksamhetsställen

Öppettider och besöksadresser hittas på verksamhetsställenas egna sidor.

 

Mediakontakter

information.osterbotten(a)te-byran.fi

 

E-
tjänster


>> Vanliga frågor