Ajankohtaista

null Kuntien hankinnoilla työllistämisen hankehaku avattu uudelleen, hakuaikaa 26.2.2021 asti

Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku kunnille on päätetty avata uudelleen, koska joulukuussa 2020 järjestetyssä hankehaussa hanke-esityksiä ei saatu riittävästi. Koska on mahdollista, että tilanne johtui haun ajankohdasta ja mahdollisesti lyhyestä valmisteluajasta, katsottiin haun uudelleen avaaminen tarpeelliseksi.

Haku päättyy 26.2.2021 klo 16.

Linkki hankehaun tietoihin

Hankehausta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä TE-toimiston yhdyshenkilöön, koska erillistä hakuinfoa ei järjestetä. Pohjois-Karjalan TE-toimistossa yhdyshenkilö on hallintoasiantuntija Keijo Kiiski, keijo.kiiski@te-toimisto.fi.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmasta antaa lisätietoja projektipäällikkö Anu Tirkkonen, anu.tirkkonen@kuntaliitto.fi.

Suomen Yrittäjien hankintaneuvontaverkoston asiantuntijat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä kuntien jo hankehaun aikana.

Lisätietoa Suomen Yrittäjien hankintaneuvonnasta

Hankehaussa 1.12.2020 - 31.12.2020 TE-toimistolle määräajassa toimitetut hakemukset otetaan käsittelyyn ilman erillistä hakijan ilmoitusta. Hakemuksia voi täydentää 26.2.2021 saakka, mutta aikomuksesta täydentää hakemusta tulee ilmoittaa TE-toimiston yhdyshenkilölle mahdollisimman pian.

Linkki aikaisempaan hankehakuilmoitukseen, joulukuu 2020

Päivitetty: 27.03.2021