Tietosuojaseloste: Ilmoittautuminen Pohjois-Karjalan TE-toimiston tapahtumiin

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU)2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1 Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto
PL 93, 80101 Joensuu
kirjaamo.pohjois.karjala@te-toimisto.fi

2 Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto
Hallintoasiantuntija Keijo Kiiski
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Tietosuojavastaava: tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3 Rekisterin nimi

Ilmoittautuminen Pohjois-Karjalan TE-toimiston tapahtumiin

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä ja yhteystietoja käytetään tilaisuuden järjestämisen avuksi ja tilaisuuteen liittyvään tiedottamiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautuminen tapahtumiin. Tapahtumakohtaisesti seuraavia tietoja: vastaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä tapahtumasta riippuen lisätietoja (kuljetusten pysäkkitiedot, ruokailutiedot tms.).

6 Tiedon säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Tämän jälkeen rekisteritiedot hävitetään asianmukaisesti.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmä URA. Ilmoittautumislinkki on myös julkisesti esillä mm. TE-palveluiden verkkosivuilla.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyn tiedot ovat Pohjois-Karjalan TE-toimiston sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virasto käsittelee henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

9 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

13 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

14 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.

15 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Päivitetty: 18.08.2023