Ajankohtaista

null Pohjois-Karjalan TE-toimiston toimialueen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille 2022-2024

Pohjois-Karjalan TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta työllisyyttä edistävään toimintaan.

Hakuaika on 24.5.–30.9.2021 klo 16.15 mennessä.

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä.

Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään ennen kaikkea avoimille työmarkkinoille. Avustus on tarkoitettu erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Avustusta voidaan myöntää kolmen vuoden ajaksi, mutta rahoituspäätös tehdään vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2021 haussa haetaan avustusta vuodelle 2022, ja myönnetylle avustukselle voi hakea jatkoa seuraavana vuonna.

Tarkemmat tiedot työllisyyspoliittisesta avustuksesta löytyvät TE-palveluiden valtakunnallisilta verkkosivuilta.

Kohderyhmät

Pohjois-Karjalan TE- toimisto on päättänyt vuoden 2021 hankehaun ensisijaisiksi kohderyhmiksi

 • alle 30-vuotiaat nuoret, joilla on osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tarve
 • maahanmuuttajat
 • osatyökykyiset ja/tai alentuneesti työ- ja toimintakykyiset.

Hakukriteerit

Hankkeen tavoitteena tulee olla, että suurin osa hankkeen asiakkaista sijoittuu asiakkuuden päätyttyä työhön, koulutukseen tai ryhtyy yrittäjäksi tai saa hankkeesta valmiuksia, jotka edistävät hänen myöhempää työllistymistään.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • hankkeen toimintaidea ja tarjottavat palvelut, erityisesti lisäarvo työttömyyden vähentämisessä ja TE-toimiston työttömien työnhakijoiden osaamisen kehittämisessä
 • hankkeen toimintamallin konkreettisuus ja helppo siirrettävyys toiminnaksi
 • palveluiden sijainti ja maakunnallinen kattavuus (sekä yksittäisten hankkeiden alueellinen kattavuus että eri hankkeiden sijoittuminen)
 • hankkeen tekemä yhteistyö yritysten ja työnantajien kanssa
 • työmarkkinoille siirtymistä tukevat menettelytavat (mm. siirrot toisen työnantajan palvelukseen)
 • hankehenkilöstön ohjaus- ja hankeosaaminen
 • hankkeen riittävät taloudelliset toimintaedellytykset (avustus maksetaan takautuvasti)
 • innovatiivisuus uuden kokeilussa (esim. työn tekemisen muodot, työtehtävät, palvelumallit)
 • yhteistyöhakuisuus muiden työllisyystoimijoiden kanssa.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisella lomakkeella (TEM308), jossa on ilmoitettava hankkeen kalenterivuosittainen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Hakemuksen liitteenä on oltava hankekuvaus.

Hakemus (TEM308) tarkempineen täyttöohjeineen löytyy TE-palveluiden valtakunnallisilta verkkosivuilta.

Hakemukset liitteineen toimitetaan 30.9.2021 klo 16.15 mennessä osoitteeseen

Pohjois-Karjalan TE- toimisto
PL 93
80101 Joensuu

tai sähköpostilla kirjaamo.pohjois-karjala@te-toimisto.fi.

Kuoreen on merkittävä tunnus ”Työllisyyspoliittinen avustus 2022”.

Työllisyyspoliittiseen avustukseen liittyvät säädökset

 • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
 • Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista (1073/2012)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017)

Lait ja asetukset löytyvät Finlex-verkkopalvelusta.

Lisätietoja

Hallintoasiantuntija Keijo Kiiski, keijo.kiiski@te-toimisto.fi, puh. 0295 043 057 (ensisijainen)

Hallintoasiantuntija Mari Salmela, mari.salmela@te-toimisto.fi, puh. 0295 043 040

Palvelujohtaja Katriina Päivinen, katriina.paivinen@te-toimisto.fi, puh. 0295 043 194

Päivitetty: 24.05.2021