Aktuellt

« Tillbaka

Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita 21 600 - avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

Keväällä alkanut koronakriisi nosti työttömyyden rajuun nousuun. Suuri osa kasvusta johtui lomautettujen määrän moninkertaistumisesta maalis-huhtikuun aikana. Kesällä lomautettujen määrä putosi rivakasti – syksyllä määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta parempaan tai huonompaan. Työttömien työnhakijoiden määrä on maakunnassa edelleen korkea.

Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 21 600 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut). Se on 4 000 enemmän kuin vuosi sitten ja 1 450 enemmän kuin tammikuussa 2020. Työnhakijoista miehiä oli 12 400 ja naisia 9 200. Syyskuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 500:lla – naisia heistä oli 400. Kokoaikaisesti lomautettuja oli lokakuun lopussa 2 800, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Koronakevään huippuluvuista lomautukset ovat kuitenkin päättyneet 8 400 henkilön osalta. Syyskuusta lomautukset ovat vähentyneet reilulla 100:lla. Lokakuussa lomautettuna oli eniten rakennustyöntekijöitä sekä ilman ammattia olevia.

Avoimia työpaikkoja oli lokakuussa tarjolla enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan avoimia työpaikkoja oli 9 000, mikä on 750 paikkaa enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuun aikana TE-toimistoon 4 600 eli 500 enemmän kuin vuosi sitten. Palvelu- ja myyntitehtäviin haettiin erityisesti myyjiä, rakennusalalle haettiin mm. rakennustyöntekijöitä, kirvesmiehiä ja sähköasentajia. Avoimia työpaikkoja oli runsaasti myös siivousalalla. Asiantuntijatehtäviin haettiin myyntineuvottelijoita ja sairaanhoitajia.

Työttömien työnhakijoiden määrä on korkeampi lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa verrattuna vuoden takaiseen. Ainoastaan Siikalatvalla ja Pyhännällä työttömien määrä on pienempi; Siikalatvalla työttömiä on 5 % vähemmän ja Pyhännällä 2 % vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellisesti eniten työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana Sievissä, Siikajoella ja Alavieskassa. Lokakuun lopussa maakunnan työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli 11,6 % (koko maa 11,9 %). Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet ovat Pyhännällä (7,3 %), Reisjärvellä (7,4 %) ja Hailuodossa (7,7 %). Korkeimmat työttömyysasteet ovat Vaalassa (15,2 %), Taivalkoskella (14,5 %), Pudasjärvellä ja Raahessa (13,4 %) sekä Pyhäjärvellä (13,3 %). Myös Oulussa työttömyysaste on maakunnan kärkipäässä, ollen 12,5 % lokakuun lopussa.

TE-palveluiden piirissä oli lokakuun lopussa 7 800 henkilöä, mikä on 1 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuusta palveluihin osallistujien määrä kuitenkin nousi 400:lla. Eniten osallistujia oli koulutuksissa (3 900): omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 2 400 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli 1 500 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 1 550 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 650. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksissa oli yhteensä 700 osallistujaa.

 

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
sähköposti: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi


E-
tjänster